Församlingstidningen Mitt i livet

Mitt i livet - vinter 2023 utkommer mot slutet av januari. I tidningen meddelar vi om aktuellt program i församlingen under den här säsongen. Det lönar sig alltid att följa vår verksamhetsinfo på den här webbplatsenÖppna länk i ny flik där vi informerar fortlöpande så snart det finns ny information.

Innehållet i Mitt i livet består också av annat än evenemangsinfo. Här hittar du som läsare artiklar, ibland personliga spalter, ibland recept, tips etc. Vi önskar dig trevlig och intressant läsning och en välsignad vintertid!

Välkommen som läsare av Ekenäsnejdens svenska församlings informationstidning!

Tidningen utkommer 4 gånger per år – vid årets början, inför sommaren, vid höststarten och inför advent och jul. De senaste åren har också en tunnare extra påsktidning landat hos adressaterna. Om Du är församlingsmedlem har Du förmånen att få den levererad direkt till hemadressen. Tidningen placeras också ut i butiker, kyrkor och församlingshus på församlingens område.

 

Varför en egen tidning?

Mitt i livet är i första hand en av församlingens kontaktlänkar till sina medlemmar. I Mitt i livet har vi samlat information om det allra mesta av församlingens verksamhet under den aktuella säsongen, allt koncentrerat på ett och samma ställe. Här hittar man datum och klockslag för gudstjänster, konserter, klubbar, kretsar, grupper, körövningar och annat som man kanske vill pricka in i sin kalender. Spara därför gärna hela tidningen tills nästa nummer dyker upp. Förändringar kan alltid förekomma, nya evenemang kan komma till och ibland måste också något ställas in, följ därför gärna med vår veckoannonsering i Etelä-Uusimaa, Kyrkpressen och i evenemangskalendern på den här webbplatsen.

Genom de olika artiklarna och reportagen erbjuder Mitt i livet också fördjupning och möjlighet att dela medvandrares livsberättelser.

Redaktionen

Redaktionsteamet består av:
Anders Lindström, kyrkohherde och ansvarig utgivare
Wille Westerholm, präst
Meri Yliportimo, präst
Carola Lupander, diakon
Camilla Österberg, ungdomsarbetsledare
Yvonne Lindström, informatör och redaktör med planerings- och redigeringsansvar

Om din tidning uteblir

Om du är medlem i Ekenäsnejdens svenska församling och trots det inte får tidningen postad till din hemadress ber vi dig kontakta redaktören för korrigering.


Yvonne Lindström
yvonne.lindstrom@evl.fi
044-508 1527

Vinterbild av småbåtshamnen i Norra hamnen i Ekenäs.
Läs Mitt i livet digitalt genom att klicka på tidningslänkarna längre ner i spalten till vänster.