Församlingstidningen Mitt i livet

Mitt i livet - sommar 2022 utkommer under senare hälften av maj. I sommarnumret meddelar vi om aktuellt program i församlingen under sommaren. Det lönar sig alltid att följa vår verksamhetsinfo på den här webbplatsenÖppna länk i ny flik där vi informerar fortlöpande så snart det finns ny information.

Innehållet i Mitt i livet består också av annat än evenemangsinfo. Här hittar du som läsare artiklar, ibland personliga spalter, ibland recept, tips etc. Vi önskar dig trevlig och intressant läsning och en välsignad sommar!

Välkommen som läsare av Ekenäsnejdens svenska församlings informationstidning!

Tidningen utkommer 4 gånger per år – vid årets början, inför sommaren, vid höststarten och inför advent och jul. De senaste åren har också en tunnare extra påsktidning landat hos adressaterna. Om Du är församlingsmedlem har Du förmånen att få den levererad direkt till hemadressen. Tidningen placeras också ut i butiker, kyrkor och församlingshus på församlingens område.

Förnyad layout 2020

Församlingstidningen Mitt i livet, som utkommit i nuvarande format sedan den nya församlingens start 2015, har från och med första numret 2020 ett nytt utseende. Pärmbilden är i fortsättningen ett helsidesfotografi.

De största förändringarna i utseendet finns på verksamhetssidorna och på sidorna med innehållsförteckning och annonsbetonat material.

Innehållet kommer fortsättningsvis att bestå av temabaserade artiklar, notiser om aktualiteter samt information om församlingens pågående och kommande verksamhet under viss tid.

Tidningen har under hela utgivningen sedan 2015 tryckts på miljövänligt papper. Den förnyade tidningen trycks numera på 100-procentigt returpapper med högsta miljöstandard och EU-miljömärkning.

Upplagan är 6300-6500 ex beroende på säsong.

Varför en egen tidning?

Mitt i livet är i första hand en av församlingens kontaktlänkar till sina medlemmar. I Mitt i livet har vi samlat information om det allra mesta av församlingens verksamhet under den aktuella säsongen, allt koncentrerat på ett och samma ställe. Här hittar man datum och klockslag för gudstjänster, konserter, klubbar, kretsar, grupper, körövningar och annat som man kanske vill pricka in i sin kalender. Spara därför gärna hela tidningen tills nästa nummer dyker upp. Förändringar kan alltid förekomma, nya evenemang kan komma till och ibland måste också något ställas in, följ därför gärna med vår veckoannonsering i Etelä-Uusimaa, Kyrkpressen och i evenemangskalendern på den här webbplatsen.

Genom de olika artiklarna och reportagen erbjuder Mitt i livet också fördjupning och möjlighet att dela medvandrares livsberättelser.

Redaktionen

Redaktionsteamet består av:
Anders Lindström, kyrkohherde och ansvarig utgivare
Wille Westerholm, präst
Meri Yliportimo, präst
Monica Cleve, präst (tjänstledig)
Camilla Österberg, ungdomsarbetsledare
Yvonne Lindström, informatör och redaktör

Om din tidning uteblir

Om du är medlem i Ekenäsnejdens svenska församling och trots det inte får tidningen postad till din hemadress ber vi dig kontakta redaktören för korrigering.


Yvonne Lindström
yvonne.lindstrom@evl.fi
044-508 1527

Bild av en vallmo och ett bi.
Klicka på länkarna nere till vänster för att läsa det här numret och tidigare nummer av Mitt i livet.

Mitt i livet kan också läsas digitalt

Välj bland länkarna nedan! 
Den färskaste tidningen finns överst.
 

2022

Mitt i livet nr 2/2022 - sommarÖppna länk i ny flik

Mitt i livet påskextra 2022Öppna länk i ny flik

Mitt i livet nr 1/2022 - vinter

 

2021

Mitt i livet nr 4/2021 - advent & jul

Mitt i livet nr 3/2021 - höst

Mitt i livet nr 2/2021 - sommarÖppna länk i ny flik

Mitt i livet - påskextra 2021Öppna länk i ny flik

Mitt i livet nr 1/2021 - vinter

 

2020

Mitt i livet nr 4/2020 - advent och julÖppna länk i ny flik

Mitt i livet nr 3/2020 - höstÖppna länk i ny flik

Mitt i livet nr 2/2020 - sommarÖppna länk i ny flik

Mitt i livet påskextra 2020Öppna länk i ny flik (Stora påskspelet finns enbart i pappersversionen av tidningen)

Mitt i livet nr 1/2020 - vinterÖppna länk i ny flik

Länkar till våra äldre tidningar uppdateras småningom.