Familjekvällar

Under höst- och vårterminerna ordnar vi familjekvällar i regel sista onsdagen i månaden kl. 17.30-19.30 i Ekenäs församlingshems klubbutrymme. Kvällarna är öppna för barnfamiljer på hela församlingens område.

Programmet riktar sig främst till familjer med barn under skolåldern men också äldre syskon är välkomna med. På familjekvällarna finns det möjlighet till gemenskap, pyssel, sång/musik, en kort andakt och servering med kvällste, kakao och smörgås och möjlighet att bidra med en frivillig avgift till förmån för vårt fadderbarn. 

Verksamheten är gratis och öppen även för andra än församlingsmedlemmar. 

Vårens familjekvällar hålls kl. 17:30-19:30 följande onsdagar: 

- 22.2 i Österby församlingshem med pulkaåkning, pyssel och brädspel

- 29.3 i Ekenäs klubblokal med påsk som tema

- 26.4 i Ekenäs klubblokal med våren som tema

OBS! Anmäl din familjs deltagande och ev. matallergier senast måndagen innan till Iselin!

Varmt välkomna med! :)

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs