Bild av en fredsduva med en kvist med Ukrainas flaggas färger, vilande i mänskohänder. Foto: Aarne Ormio.

Så här kan vi hjälpa våra ukrainska flyktingar!

Det är många som vill hjälpa dem som anländer från Ukraina. Det värmer! Ett av många goda sätt är att bidra med olika förnödenheter som samlas in för utdelning bland behövande. Ett annat sätt är att donera en summa som används lokalt för direkt mathjälp till de ukrainska familjerna och andra som behöver denna hjälp. Hjälpen kanaliseras via Ekenäsnejdens sv. församlings egen diakoni och församlingarnas matbank. 

Kan och vill du bidra med något konkret? 

EKENÄS: Vi samlar in torrskaffning (mjöl, flingor, torkade frukter, kaffe, te, mjölkpulver, knäckebröd och annat som inte kräver kyl-eller frysförvaring). Även hygienartiklar är viktiga (tvål, shampoo, blöjor, bindor, diskmedel etc.).
Ring eller mejla vår kontaktperson petra.fagerstrom@evl.fi - tfn 044-755 3612. Varorna levererar du enligt överenskommelse med Petra.  

TENALA: Du kan köpa och lämna matvaror i församlingens kyl- och frysskåp vid kassorna i Sale. Maten delas ut via matbanken.
Kontaktperson: Susanne Holmberg - tfn 040-548 4783.

Frivilliga hjälper till i matbanken:

Den stora omsättningen av varor i matbanken är beroende av frivilliga insatser. Mat hämtas i detta läge fem dagar per vecka från butikerna i Ekenäs och sju dagar per vecka i Tenala/Bjärnå. Ju flera medarbetare, desto lättare blir uppgiften för var och en.

Hör av dig till kontaktpersonerna om du vill göra en insats. Ditt arbete gör skillnad!

Vill du donera en summa till mathjälp?

Mathjälpens kontonummer är FI17 5549 6610 0002 87

Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Meddelande: Mathjälp i Ekenäsnejdens sv. förs.
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Fredens klockor ringer fredag 24.2 kl. 12

På biskoparnas uppmaning ringer kyrkklockorna i kyrkorna i Finland för fred som ett uttryck för sitt symboliska stöd 24.2 klockan 12 på årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina.

Biskoparna önskar också att församlingarna ber för Ukraina och ukrainarna på söndagen efter årsdagen och fortsättningsvis i de därpå följande gudstjänsterna. 

Understöd med en kollekt

Det finns möjlighet att bidra med en summa pengar till nödhjälp i Ukraina. Vid varje gudstjänst i våra kyrkor finns det en extra kollektkorg framsatt för penninggåvor till nödhjälp för ukrainska familjer. I praktiken består hjälpen av livsmedel, väderskydd, filtar och andra basförnödenheter i . 

Kollekterna kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp som levererar nödhjälp till de mest drabbade tillsammans med sina partner inom ACT Alliance-nätverket.

Du kan också understöda genom en direkt inbetalning till Kyrkans Utlandshjälp.

Länk till Kyrkans Utlandshjälps webbplats.

En sårad duva.
Sårad - frihetens pris Foto: Annukka Laine

Vi ber för fred

Helige treenige Gud,
stärk vårt hopp då hot om krig gör oss ängsliga.
Bevara det ukrainska folket.
Bespara människor från krigets lidande,
låt inte familjer komma ikläm.
Stärk enheten mellan människor, folk och stater.
Hjälp oss att hitta en hållbar väg till fred och försoning.
Jesus Kristus, vår Befriare,
ge våra oroliga hjärtan ro.

Kyrkans samtalstjänstÖppna länk i ny flik
 

Kontakta våra diakoniarbetare

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakoniassistent
Ekenäsnejdens svenska församling
(019) 241 1060 (byråsekreterare måndagar 9-13)
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Byråsekreteraruppgifter måndagar, diakoniuppgifter tisdag-fredag.

Kontakta våra präster

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs