Bild av en fredsduva med en kvist med Ukrainas flaggas färger, vilande i mänskohänder. Foto: Aarne Ormio.

Så här kan vi hjälpa våra ukrainska flyktingar!

Det är många som vill hjälpa dem som anlänt från Ukraina. Det värmer! Ett av många goda sätt är att bidra med olika förnödenheter som samlas in för utdelning bland behövande. Ett annat sätt är att donera en summa som används lokalt för direkt mathjälp till de ukrainska familjerna och andra som behöver denna hjälp. Hjälpen kanaliseras via Ekenäsnejdens sv. församlings egen diakoni och församlingarnas matbank. 

Kan och vill du bidra med något konkret? 

EKENÄS: Vi samlar in torrskaffning (mjöl, flingor, torkade frukter, kaffe, te, mjölkpulver, knäckebröd och annat som inte kräver kyl-eller frysförvaring). Även hygienartiklar är viktiga (tvål, shampoo, blöjor, bindor, diskmedel etc.).
Ring eller mejla vår kontaktperson petra.fagerstrom@evl.fi - tfn 044-755 3612. Varorna levererar du enligt överenskommelse med Petra.  

TENALA: Du kan köpa och lämna matvaror i församlingens kyl- och frysskåp vid kassorna i Sale. Maten delas ut via matbanken.
Kontaktperson: Susanne Holmberg - tfn 040-548 4783.

Vill du donera en summa till mathjälp?

Mathjälpens kontonummer är FI17 5549 6610 0002 87

Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Meddelande: Mathjälp i Ekenäsnejdens sv. förs.
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Fredens klockor ringde fredag 24.2.2023 kl. 12

På biskoparnas uppmaning ringde kyrkklockorna i kyrkorna i Finland för fred som ett uttryck för sitt symboliska stöd 24.2 2023 klockan 12 på årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina.

Biskoparna önskar också att församlingarna ber för Ukraina och ukrainarna på söndagen efter årsdagen och fortsättningsvis i de därpå följande gudstjänsterna. 

Understöd med en inbetalning

Det finns möjlighet att bidra med en summa pengar till nödhjälp i Ukraina. Kyrkans Utlandshjälp levererar hjälpen till de mest drabbade tillsammans med sina partner inom ACT Alliance-nätverket.

Länk till Kyrkans Utlandshjälps webbplats.

En sårad duva.
Sårad - frihetens pris Foto: Annukka Laine

Vi ber för fred

Helige treenige Gud,
stärk vårt hopp då hot om krig gör oss ängsliga.
Bevara det ukrainska folket.
Bespara människor från krigets lidande,
låt inte familjer komma ikläm.
Stärk enheten mellan människor, folk och stater.
Hjälp oss att hitta en hållbar väg till fred och försoning.
Jesus Kristus, vår Befriare,
ge våra oroliga hjärtan ro.

Kyrkans samtalstjänstÖppna länk i ny flik
 

Kontakta våra diakoniarbetare

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakoniassistent
(019) 241 1060 (byråsekreterare måndagar kl. 10-12)
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Byråsekreteraruppgifter måndagar, diakoniuppgifter tisdag-fredag.

Kontakta våra präster

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs