Vinterskriba

Under sportlovsveckan brukar det ordnas konfirmandundervisning som dagsläger i församlingshemmen. Till vinterskriban hör också månadssamlingar och besök i gudstjänster och på andra samlingar. 

Vinterskriba - Grupp 1
Planerad dagskriftskola vecka 8, 21-25.2.2022 i Ekenäs.

Vinterskriba - Grupp 2
Planerad dagskriftskola vecka 8, 21-25.2.2022 i Tenala.

Konfirmationer sker under våren.

 

 

 

 

 

Tag kontakt

T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs