Vinterskriba

Under sportlovsveckan 22-28.2.2021 ordnas konfirmandundervisning som dagläger i församlingshemmet, med konfirmation 21.3.2021. Till vinterskriban hör också månadssamlingar och besök på gudstjänster och andra samlingar. 

 

 

 

 

Tag kontakt

T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs