Vinterskriba

Under sportlovsveckan brukar det ordnas konfirmandundervisning som dagsläger i församlingshemmen. Till vinterskriban hör också månadssamlingar och besök i gudstjänster och på andra samlingar. 

Vinterskriba - Grupp 1
Dagskriftskola vecka 8, 21-25.2.2022 i Ekenäs.
Konfirmation: 3.4.2022 kl. 10 i Ekenäs kykra

Vinterskriba - Grupp 2
Dagskriftskola vecka 8, 21-25.2.2022 i Tenala.
Konfirmation: 27.3.2022 kl. 12 i Tenala kyrka
 

 

 

 

 

 

Tag kontakt

Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs