Vår aktuella veckoannons

21.10-28.10.2021

Gudstjänster sö 24.10:
- kl. 10 Högmässa i Ekenäs kyrka, Lindström, Lindroos.
- kl. 16 Musikandakt i Taizéanda i Tenala kyrka, Lindström, Lindroos. Tenala kyrkokör medverkar.
- kl. 18 Kvällsmässa i Snappertuna kyrka, Yliportimo, Lindroos.

Bokslukarna on 27.10 kl. 17.30 i Ekenäs förs.hem, A-S. Storbacka.

Familjekväll on 27.10 kl. 17.30 i Ekenäs klubbutrymme. Allhelgona och ljus som tema, lek, andakt och kvällsmål.

Familjecafé nu också i Bromarv! Fr 29.10 och fr 12.11 kl. 9.30-11.30 i Bromarvs förs.hem. Fri lek, gemenskap och enkel servering.

Vem blir Ekenäs Lucia 2021? Nu är det igen dags att skicka in bidrag, senast den 24.10 behöver vi dem. Närmare info om hur man går till väga finns på vår webbplats.

Information om hela vår verksamhet hittar du på vår webbplats:
www.ekenasnejdensforsamling.fi

14.10-21.10.2021

Gudstjänster sö 17.10:
Missionsdag i Raseborgs prosteri sö 17.10 i Ekenäs med temat Olika men ändå lika.
- kl. 10 Högmässa i Ekenäs kyrka, gästpredikant Tomas Ray.

Tenala missionskrets träffas ti 19.10 kl. 13 i Tenala förs.hem.

Dagträffar för daglediga:
- to 14.10 kl. 13.30 i Snappertuna förs.hem.
- on 20.10 kl. 12 i Ekenäs förs.hem. Lunch 8€.
- on 20.10 kl. 14 (tillsammans med jubilarfesten) i Tenala förs.hem. Skjuts ordnas vid behov, ring Ritva 044-755 3604 senast 3 dagar före.

Vem blir Ekenäs Lucia 2021? Nu är det igen dags att skicka in bidrag, senast den 24.10 behöver vi dem. Närmare info om hur man går till väga finns på vår webbplats.

Har du frågor?

Kontakta vår församlingssekreterare Helena Friberg-Salminen eller vår informatör Yvonne Lindström.