Vår aktuella veckoannons

6-13.5.2021

I våra kanaler på Youtube & Facebook:
Söndag 9.5  Gudstjänst kl. 10 i Ekenäs kyrka.
Gudstjänsten nås lätt via länkar till Youtube och Facebook på startsidan på vår webbplats.

Nattvardsmässor
Välkommen till våra nattvardsmässor med begränsat antal deltagare. För att kunna garantera allas säkerhet ber vi dig som önskar delta att anmäla dig i förväg till respektive präst: Lindström 0400-527 488, Westerholm 0400-640 786, Cleve 044-755 3627:

Sö 9.5
- kl. 10 i Ekenäs, Lindström
- kl. 10 i Tenala, Westerholm
- kl. 12 i Snappertuna, Cleve
- kl. 12 i Bromarv, Westerholm

Ny FLICKIS-grupp för flickor i åk 6! Vi träffas följande torsdagar kl. 14.30-16.00 i Ekenäs centrum: 6.5, 20.5, 27.5 och 3.6. Ledare är Camilla Österberg, tfn 044-7553603. Mera info och elektronisk anmälan  på vår webbplats.

Mammabön för dig som är mamma, oberoende av ålder och livssituation. Vi träffas virtuellt via Teams varannan torsdag (jämna veckor), nästa gång to 6.5 kl. 18-19. Anmälning: Iselin (044-7553611) iselin.nylund@evl.fi

Familjeläger på Ramsdal 5-8.7. Länk till anmälningen och info på vår webbplats.

_________________________________________________________________________

Har du frågor?

Kontakta vår församlingssekreterare Helena Friberg-Salminen eller vår informatör Yvonne Lindström.