Ramsdal lägergård

Ramsdal lägergårds huvudbyggnad.

Ramsdal 39, 10820 Lappvik

044 501 5930 Värdinna

(019) 244 8015 Lägergårdens telefon/köket

Öppet under läger samt övriga tider när personal finns på plats.

Fastigheten Ramsdal lägergård består av flere byggnader. En huvudbyggnad med kök, matsal och lektionssal; ett "torp" som fungerar som logement (10 platser); bergstugan, som är den största inkvarteringsbyggnaden (22 platser); stockstugan, som fungerar som ledarfastighet och logement (max 8 platser). Till Ramsdal lägergård hör ytterligare en bastu och en förrådsbyggnad.

Sommartid är lägergården oftast fullbokad för olika läger, av vilka skriftskollägren upptar den mesta av tiden. Under andra tider på året ordnas veckoslutsläger av olika slag.

Utomstående kan även hyra Ramsdal. Förfrågningar riktas till kyrkoherde Anders Lindström.

Länk till information om bokning av lägergård

Länk till fastighetsväsendets avgifterÖppna länk i ny flik

Ramsdal lägergård är belägen vid Gennarbyviken på den s.k. söta sidan av Stagsund. Ramsdal ligger cirka 3½ km från Lappvik. Vid Lappvik väljer man Öby-avtaget och kör cirka 3 km ända fram till skylten där det står Ramsdal, på vänstra sidan om man kommer från Lappvikhållet.

Bergsstugan, Ramsdal.

Stockvillan, Ramsdal.

Torpet och huvudbyggnaden, Ramsdal.

Stranden, Ramsdal.

Vy över Gennarbyviken, Ramsdal.

 

Läge på kartan

Parkering Parkering
Toalett Toalett
Kök
Bord med stolar
Stolar i rader
Piano/flygel
Vaktmästare på plats
Bastu

Evenemang

tisdag 2.7 kl. 15.00 - torsdag 4.7 kl. 15.00

Ramsdal 39, 10820 Lappvik

Familjeläger på Ramsdal lägergård

Lägerprogrammet riktar sig i första hand till familjer med barn under skolåldern men också äldre syskon är välkomna med!