En blåvit kaffekopp och en glasfärgad ljuslykta.

Kvinnogruppen - Kvinnokraft

En öppen grupp för kvinnor som vill dela livserfarenheter med varandra. Vi samlas regelbundet till en trevlig kväll med en bit mat, en inbjuden gäst och härlig samvaro. Kvällsbitens pris är 5€.

  • Vi träffas nästa gång den 16.11 i Ekenäs församlingshem kl. 18-20.  

    Vi samlas kring en bit mat och kvällens gäst är Maria Repo-Rostedt som introducerar oss i Stillhetens yoga®. 

    Stillhetens yoga® är en mjuk och meditativ form av kristen yoga, där varje deltagare får delta på sitt eget sätt. Utgångspunkten är att varje mänska är skapad till Guds avbild och att kroppen således är en unik gåva av Gud. Stillhetens yoga passar därför alla. På Kvinnokraftkvällen gör vi övningen på en stol, du behöver därför ingen yogamatta eller annat underlag. Allt du behöver är kläder som inte spänner, så att du fritt kan sträcka på dig.
    Välkommen!

För matens skull ber vi dig anmäla ditt deltagande senast på torsdag veckan innan träffen till Carola Lupander tfn 040 839 6733, [email protected]

Arrangörer:

Ekenäsnejdens svenska församling och Karis-Pojo svenska församling

Tag kontakt

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs