Begravningsplatsernas personal, samfälligheten

Grav-/kremeringsärenden:

Chef för begravningsväsendet 
Charlotta Laukkanen
Tfn 0400-540 022
[email protected]

Trädgårdsmästare
Mikaela Suoniemi 
Tfn 040-523 1648
[email protected]