Mötesprotokoll

FÖRSAMLINGSRÅDET I EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING

Möte: 14.09.2023 kl. 16.30

NärvaroÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik (länk)

 

Protokoll 

Paragraf / Rubrik:

1 / Sammanträdets öppnande och namnuppropÖppna länk i ny flik (pdf)

2 / Sammanträdets lagliga sammankallandeÖppna länk i ny flik (pdf)

3 / Sammanträdets beslutsförhetÖppna länk i ny flik (pdf)

4 / Protokolljusterare utsesÖppna länk i ny flik (pdf)

5 / Protokollets framläggande till påseendeÖppna länk i ny flik (pdf)

6 / Föredragningslistan fastställesÖppna länk i ny flik (pdf)

7 / AnmälningsärendenÖppna länk i ny flik (pdf)

8 / Budgeten för år 2024Öppna länk i ny flik (pdf)

9 / Verksamhetsplanen för år 2024, ekonomiplanen för år 2025-2026Öppna länk i ny flik (pdf)

10 / Utlåtande om miljödiplom och miljödiplomsarbeteÖppna länk i ny flik (pdf)

11 / Ledigförklarande av B-kantorstjänsÖppna länk i ny flik (pdf)

12 / Sekretessbelagt ärende

13 / Lokalplan för konfirmandundervisningenÖppna länk i ny flik (pdf)

14 / Insamlingen Gemensamt AnsvarÖppna länk i ny flik (pdf)

15 / Övriga frågorÖppna länk i ny flik (pdf)

16 / BesvärsanvisningÖppna länk i ny flik (pdf)

17 / Mötet avslutasÖppna länk i ny flik (pdf)

 

BilagorÖppna länk i ny flik pdf (länk)

Kyrkoherdens tjänstemannabeslutÖppna länk i ny flik pdf (länk)

Anvisning för begäran om omprövningÖppna länk i ny flik pdf (länk)

Framläggning
Protokollet har lagts fram till påseende på pastorskansliet 15.09.2023. Framläggningstid: 15.09-29.09.2023 kl. 10-12.