Utfärder

För närvarande finns inga planerade utfärder. Vi uppdaterar sidan när det finns tillgänglig information.

 

Björnstatyn vid Högholmen i Helsingfors.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs