Ungdomsarbetsledare i Ekenäsnejdens svenska församling

 


Liselott Ekman

Församlingsassistent
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Ungdomsarbete deltid 60%
Fynda biståndsarbete deltid 40%


Kjell Wikström

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Camilla Österberg

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs