Begravningsplatsen i Snappertuna

Snappertuna kyrkväg 91 , 10710 Snappertuna

Begravningsplatsen i Snappertuna

Begravningsplatsen finns i anslutning till kyrkan.

 

Kontaktinformation

Chef för begravningsväsendet
Carita Siltanen
tfn 0400-540 022

Trädgårdsmästare
Charlotta Laukkanen
tfn 040-523 1648

Församlingsmästare
Tove Holmström
tfn 040-761 5072

Församlingsmästare 
Kristian Svenskberg
tfn 0400-806 137

E-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Info
Parkering