Begravningsplatsen i Snappertuna

Snappertuna kyrkväg 91 , 10710 Snappertuna

Begravningsplatsen i Snappertuna

Begravningsplatsen finns i anslutning till kyrkan.

 

Kontaktinformation

Chef för begravningsväsendet
Charlotta Laukkanen
tfn 0400-540 022

Trädgårdsmästare t.f.
Maija-Liisa Räihä
tfn 040-523 1648 
m-l.raiha@evl.fi

Församlingsmästare 
Kristian Svenskberg
tfn 0400-806 137

Församlingsmästare
Tove Holmström
tfn 040-761 5072

E-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Info
Parkering