Tenala kyrka

Tenala kyrka.

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

0400 806 137 Församlingsmästare

(019) 241 1060 Pastorskansliet (vardagar kl. 10-12)

Tenala kyrka är i bruk året om under gudstjänster, konserter, förrättningar samt enligt överenskommelse.

Tenala gråstenskyrka

Kyrkan är samfällighetens äldsta kyrka med anor från 1100-talet. 

Gråstenskyrka, troligen helgad åt St Olof, bjuder besökaren på en vandring genom sekler med början i 1100-talet. Den treskeppiga gråstenskyrkan med två pelarrader byggdes under 1200- och 1300-talet.

Sakristian, sammanbyggd i kyrkans norra vägg, utgör resterna av en träkyrka, troligen från tiden före 1200-talet.

Klockstapelns undre del av gråsten, liksom norrstättan (bårhuset) på kyrkans norra sida, vilka sammanbyggdes med kyrkogårdsmuren under 1300-talet, har varit ingångsportar till den medeltida kyrkogården. Trots talrika fornfynd från sten-, brons- och järnåldern, vilka tyder på bebyggelse i över 4000 år, nämns Tenala i de historiska källorna första gången år 1329.

Lillklockan från 1100-talet (i klockstapeln) torde vara den äldsta i sitt slag på fastlandet. (En motsvarande klocka finns i Eckerö kyrka på Åland.)

Gravkapellen vid kyrkogårdsmuren tillhör Prästkulla gård och Lindö gård.

Den senaste restaureringen i kyrkan utfördes 1984-1986.

Kyrkan har i mer än 700 år varit Tenalabygdens centrum, till tröst och stöd för invånarna under såväl goda som svåra tider. Än idag skänker kyrkan och dess vackra omgivning lugn och harmoni åt trötta vandrare i en rastlös värld.

PANORAMA

Några föremål, arbeten och händelser i och kring kyrkan under seklernas gång (Dokument skapat 2015)

 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sön 30.6 kl. 18.00 -19.00

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

Kvällsmässa

Kvällsmässa med kaplan Wille Westerholm och kantor Inkeri Aittola.
sön 14.7 kl. 18.00 -19.00

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

Kvällsmässa

Välkommen till kvällsmässa i Tenala!