Tenala kyrka

Sockenvägen 15 , 10520 Tenala
0400 806 137 (församlingsmästare)

Tenala kyrka är i bruk året om under gudstjänster, konserter, förrättningar samt enligt överenskommelse.

Tenala kyrka.

Tenala kyrka är samfällighetens äldsta kyrka med anor från 1100-talet. Den används regelbundet för gudstjänster, förrättningar och konserter.

 

Tenala gråstenskyrka, troligen helgad åt St Olof, bjuder besökaren på en vandring genom sekler med början i 1100-talet. Den treskeppiga gråstenskyrkan med två pelarrader byggdes under 1200- och 1300-talet.

Sakristian, sammanbyggd i kyrkans norra vägg, utgör resterna av en träkyrka, troligen från tiden före 1200-talet.

Klockstapelns undre del av gråsten, liksom norrstättan (bårhuset) på kyrkans norra sida, vilka sammanbyggdes med kyrkogårdsmuren under 1300-talet, har varit ingångsportar till den medeltida kyrkogården. Trots talrika fornfynd från sten-, brons- och järnåldern, vilka tyder på bebyggelse i över 4000 år, nämns Tenala i de historiska källorna första gången år 1329.

Lillklockan från 1100-talet (i klockstapeln) torde vara den äldsta i sitt slag på fastlandet. (En motsvarande klocka finns i Eckerö kyrka på Åland.)

Gravkapellen vid kyrkogårdsmuren tillhör Prästkulla gård och Lindö gård.

Den senaste restaureringen i kyrkan utfördes 1984-1986.

Kyrkan har i snart 700 år varit Tenalabygdens centrum till tröst och stöd för invånarna under såväl goda som svåra tider. Än idag skänker kyrkan och dess vackra omgivning lugn och harmoni åt trötta vandrare i en rastlös värld.

PANORAMA

Några föremål, arbeten och händelser i och kring kyrkan under seklernas gång (Dokument skapat 2015)

Hörselslinga
Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 12.12 kl. 16.00 -17.30

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

Musikandakt

Välkommen till musikandakt med De Vackraste Julsångerna!
sö 19.12 kl. 10.00 -11.30

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

Högmässa

Välkommen till högmässa!
lö 25.12 kl. 6.00

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

Julottor

Välkomna på julmorgonen!