Solkransen

Träffpunkt i Kulan (ungdomslokalen i Ekenäs) varannan tisdag kl. 17.30-19. 

Verksamheten riktar sig till personer i olika åldrar. Namnet Solkransen syftar på den glada, ljusa, varma och positiva gemenskapen som man vill ge rum för och som skall generera glad och positiv input i deltagarnas vardagsliv. Träffarna, som gärna skall få utgöra en vardagsguldkant, återkommer tisdagar varannan vecka.

Programmet handlar om gemytlig gemenskap blandat med något praktiskt att hålla i händerna, traditionellt handarbete såsom stickning etc. men den som absolut inte vill och kan handarbeta skall ändå inte känna sig utesluten, det finns rum för alla. Vi strävar efter att kombinera vårt eget nöje med andras nytta, verka för goda ändamål. För tillfället stöder vi diakoniarbetet i våra lokalförsamlingar. 

Gruppen verkar tvåspråkigt i samarbete med Raaseporin suomalainen seurakunta. Var och en får tala sitt eget modersmål utan att behöva känna sig obekväm.

Höstterminsstart tisdag 10.9.2024

Ni är alla soligt välkomna!

Logo för handarbetsgruppen Solkransen.

Har du frågor? Kontakta gärna!

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs