Vuxenarbetet i församlingen

Vi erbjuder ett varierande utbud av kretsar, grupper, aktiviteter och mötesplatser för vuxna. Intresse och möjlighet att delta styr oss till de mötesplatser som vi upplever som angelägna. 

Välj ditt sätt att delta och de kretsar, grupper och mötesplatser som intresserar dig. Välkommen med!

 

Kyrkoherdens kolumn-ett publikt samtalsevent. På bilden k:herde Anders Lindström och biskop em Björn Vikström.