Matbanken i Ekenäsnejden

Matbanken ger kostnadsfri mathjälp till hushåll som har en tillfällig eller längre tids svår ekonomisk situation. Matbanken är en frivillig verksamhet som är en del av diakonins helhetsmässiga hjälpinsats. Matbanken hjälper dem som bor på Ekenäsnejdens område.

Ekenäs-Snappertuna

Matbanken är ett samarbetsprojekt mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Raaseporin suomalainen seurakunta, Metodistkyrkan och lokala livsmedelsaffärer. Matbanken finns på Björknäsgatan 29-31.

Tenala-Bromarv

Matbanken är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Sale, Villa Smakhus och Bjärnå K-Supermarket. Matbanken verkar i församlingshemmet i Tenala, Sockenvägen 13.

Vill du hjälpa till?

Verksamheten i Matbanken resulterar i fasta utgifter såsom hyra och el och vi är tacksamma för alla ekonomiska bidrag.

Om du vill ge en donation till förmån för matbanksverksamheten är kontonumret: FI17 5549 6610 0002 87 
Märk inbetalningen med ”Församlingarnas Matbank”.
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Vill du göra en personlig insats kontaktar du någon av kontaktpersonerna. Det finns flera olika sysslor vi behöver hjälp med inom matbanken.

Hur kan jag få hjälp av matbanken?

Matbanken hjälper dem som av olika anledning har tillfällig eller längre tids ekonomisk kris. Den är ett komplement till samhällets och kyrkans andra stödformer. Matutdelningen är behovsprövad och är till för dem som bor på Ekenäsområdet. Om du känner att Matbankens hjälp skulle kunna vara ett stöd för dig kontaktar du någon av våra diakoner eller din pastor som utreder ditt behov av hjälp.
Efter en ekonomisk genomgång kan du få ett plastkort som ger dig rätten att hämta en matkasse vid nästa utdelning. Ditt besök är konfidentiellt och frivilligarbetarna som arbetar med utdelningen har alla skrivit på ett tystnadspliktsavtal.

Kontaktpersoner:

  • Petra Fagerström, tfn 044 755 3612 
  • Daniela Lindgren, tfn 044 755 3604
  • Carola Lupander, tfn 040 839 6733 
  • Susanne Holmberg, tfn 040 548 4783 (Tenala/Bromarv) 


Sponsorer och logistik 

Maten till Matbanken får vi från lokala livsmedelsaffärer och privatpersoner. Tack vare ekonomiska bidrag kan vi även vid behov köpa in varor. 


Vill du hjälpa till?

Verksamheten resulterar i fasta utgifter såsom hyra och el och vi är tacksamma för alla ekonomiska bidrag.
Om du vill ge en donation till förmån för matbanksverksamheten 
är kontonumret: FI17 5549 6610 0002 87. Märk inbetalningen med ”Församlingarnas Matbank”.
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632
Vill du göra en personlig insats kontaktar du någon av kontaktpersonerna. Det finns flera olika sysslor vi behöver hjälp med inom matbanken

Församlingarnas matbanks logo som föreställer en stiliserad fisk.

Har du frågor? Kontakta oss!

Diakoniassistent
(019) 241 1060 (byråsekreterare måndagar kl. 10-12)
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Byråsekreteraruppgifter måndagar, diakoniuppgifter tisdag-fredag.

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakoniassistent
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs