Matbanken i Ekenäsnejden

Matbanken ger kostnadsfri mathjälp till hushåll som har en tillfällig eller längre tids svår ekonomisk situation. Matbanken är en del av diakonins helhetsmässiga hjälpinsats. Matbanken är en frivillig men viktig verksamhet.

Matutdelningen är behovsprövad. Om du är bosatt inom Ekenäsnejden kan du anhålla om möjlighet att få mat från Matbanken. Kontakta församlingens diakon eller pastor som utreder ditt behov av hjälp.

Ekenäs-Snappertuna

Matbanken är ett samarbetsprojekt mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Raaseporin suomalainen seurakunta, Metodistkyrkan och lokala livsmedelsaffärer. Matbanken verkar i en affärsfastighet på Björknäsgatan 29-31.

Utdelningar hösten 2021
Torsdagar kl. 13-14 för barnfamiljer, kl. 14-15 för ensamstående: Öppet varje vecka fram till 16.12.

Tenala-Bromarv

Matbanken är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Sale, Villa Smakhus och Bjärnå K-Supermarket. Matbanken verkar i församlingshemmet i Tenala, Sockenvägen 13.

Utdelningar hösten 2021
Utdelning av matkassar enligt överenskommelse tisdagar kl. 12-15.

Vem kan få hjälp av Matbanken?

Matbanken ger hjälp främst till dem som av olika anledningar har tillfällig eller längre tids ekonomisk kris. Den är ett komplement till samhällets och kyrkans andra stödformer. Matbanken hjälper dem som bor på Ekenäsnejdens område.

Gör så här:
Känner du att Matbankens hjälp skulle kunna vara ett stöd för dig kontaktar du någon av våra diakoniarbetare per telefon eller kontaktar din egen pastor om det gäller någon av friförsamlingarna. Efter en ekonomisk genomgång kan du få ett matbankskort för att hämta en matkasse vid nästa utdelning. Ditt besök är konfidentiellt och frivilligarbetarna som arbetar med utdelningen har alla skrivit på ett tystnadspliktsavtal.

Kontaktpersoner i Ekenäsnejdens svenska församling är Petra Fagerström, Carola Lupander och Ritva Mieronkoski. 

Sponsorer och logistik

Maten till Matbanken får vi från lokala livsmedelsaffärer och privatpersoner. Därtill delar vi ut EU-mat. Tack vare ekonomiska bidrag kan vi även vid behov köpa in varor.

Vill du ge en donation?

Verksamheten resulterar i fasta utgifter såsom hyra och el och vi är tacksamma för alla ekonomiska bidrag. Om du vill ge en donation till förmån för matbanksverksamheten är kontonumret:

FI17 5549 6610 0002 87

Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Märk inbetalningen med ”Församlingarnas Matbank”
Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Vill du göra en personlig insats?

Kontakta diakoniassistent Petra Fagerström (tis-fre) på tfn 044 755 3612. Det finns flera olika sysslor vi behöver hjälp med inom Matbanken.

 

Hur får jag hjälp från Matbanken?

Om du är bosatt inom Ekenäsnejden kan du anhålla om möjlighet att få mat från Matbanken.  Kontakta församlingens diakon eller pastor som utreder ditt behov av hjälp.

Församlingarnas matbanks logo som föreställer en stiliserad fisk.

Har du frågor? Kontakta oss!

Diakoniassistent
Ekenäsnejdens svenska församling
(019) 241 1060 (byråsekreterare måndagar 9-13)
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Byråsekreteraruppgifter måndagar, diakoniuppgifter tisdag-fredag.

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar tisdag-torsdag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-torsdag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs