Konfirmeras som vuxen?

Missade du möjligheten som tonåring? Ja, då är det fullt möjligt att få konfirmandundervisning och konfirmeras som vuxen! 

Ta kontakt med någon av våra präster för att komma igång. Under konfirmandtiden får du fördjupa dig i livsfrågor och kristen tro på ett sätt som du och prästen kommer överens om att är bäst. 

Konfirmationen förutsätter att du är döpt i ett kristet samfund eller en kristen kyrka. Om du inte är döpt tidigare hålls dopet i samband med konfirmationen. Dopet är en gåva, lika stor oavsett när i livet du döps – som barn, som tonåring eller som vuxen.

Vid dopet blir du medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt i församlingen på den ort där du bor. 

Efter genomgången undervisning har du rätt att vigas kyrkligt och efter konfirmationen att vara kyrklig fadder vid dop och att ställa upp i kyrkliga val och bli förtroendevald.

Länk till info om vuxendop

Länk till info om vuxenkonfirmation

Välkommen med!

Vuxendop med tre vuxna.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs