Läger & retreat

Inställd: Retreat

Tisdag 19 oktober 

Vi välkomnar Dig till en dag i stillhet med kontemplativt program och gemensamma måltider i den vackra miljön på samfällighetens lägergård Ramsdal i Lappvik. 

Dagen inleds kl. 9 och avslutas ca kl. 19.

Platsantalet är begränsat och platserna delas ut i anmälningsordning. 

Pris: 15 EUR

Ytterligare info ger Wille.

_____________________________________________

Läger

För närvarande finns inga planerade läger. 

Bild av en vassrugg vid vatten i ett höstligt landskap med en bit gammal brygga i förgrunden.

Tag kontakt

T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs