Välsignelse

Förutom jordfästningar, dop och vigslar kan församlingen komma och förrätta en välsignelse vid andra särskilda tillfällen eller platser. Till exempel ett nytt hem kan välsignas i samband med inflyttningen. Då kommer en av våra präster och välsignar hemmet. Vi sjunger en psalm, läser en bibeltext och ber om Guds välsignelse över alla som bor i huset och alla som kommer på besök. Ta kontakt med kansliet eller med någon av prästerna om du skulle vilja hålla en välsignelse över något.

Blommor, ljus och ett kors på ett bord.