Barn och familj

Barnen är vår framtid! I vårt arbete bland barn och familjer strävar vi efter att ge stöd åt familjerna i fostrarrollen och stärka barnens identitet som individer och församlingsmedlemmar.

Vi erbjuder fritidsverksamhet för barn i skolåldern, dagklubbar för de yngsta och familjekvällar och familjecaféer för barn tillsammans med vuxna. Information om de olika grupperna hittas i menyn till vänster.

 

Glada barn som kastar upp höstlöv i luften.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs