Eftermiddagshemmet i Österby

I vårt eftermiddagshem vill vi erbjuda barnen en trygg miljö efter skoldagens slut med möjlighet till aktivitet och vila, ett hälsosamt mellanmål och utevistelse.

Eftis är öppet varje skoldag kl. 12-16.30 under skolterminerna. Mellanmålet serveras ca kl. 14.

Avgifter

  • Max 3 dagar/vecka, mindre än 3 timmar eftermiddagsvård 60 €/månad
  • Max 3 dagar/vecka, mer än 3 timmar eftermiddagsvård 70 €/månad
  • Alla dagar/vecka, mindre än 3 timmar eftermiddagsvård 70 €/månad
  • Alla dagar/vecka, mer än 3 timmar eftermiddagsvård 100 €/månad

Ring och hör dig för om lediga platser! Eftermiddasgverksamheten riktar sig till barn i årskurs 1-2, varav barn i årskurs 1 har förtur. 

Ansökningar till eftis

Ansökningar tas emot under tiden 1.2-30.4.2021 men du kan också höra dig för senare om en eventuell ledig plats för ditt barn.

Länk till utskrivbar ansökningsblankett.

Barn som målar med vattenfärger.

Tag kontakt