Eftermiddagshemmet i Österby

I vårt eftermiddagshem vill vi erbjuda barnen en trygg miljö efter skoldagens slut med möjlighet till aktivitet och vila, ett hälsosamt mellanmål och utevistelse.

Eftis är öppet varje skoldag kl. 12-16.30 under skolterminerna. Mellanmålet serveras ca kl. 14

Avgifter

  • Max 3 dagar/vecka, mindre än 3 timmar eftermiddagsvård 60 €/månad
  • Max 3 dagar/vecka, mer än 3 timmar eftermiddagsvård 70 €/månad
  • Alla dagar/vecka, mindre än 3 timmar eftermiddagsvård 70 €/månad
  • Alla dagar/vecka, mer än 3 timmar eftermiddagsvård 100 €/månad

Ring och hör dig för om lediga platser!

Ansökningar till eftis

Ansökningar tas emot under april månad men du kan också höra dig för senare om en eventuell ledig plats för ditt barn.

Länk till utskrivbar ansökningsblankett.

Barn som målar med vattenfärger.

Tag kontakt