Eftermiddagshemmet i Österby

I vårt eftermiddagshem vill vi erbjuda barnen en trygg miljö efter skoldagens slut med möjlighet till aktivitet och vila, ett hälsosamt mellanmål och utevistelse.

Eftis är öppet varje skoldag kl. 12-16.30 under skolterminerna. Mellanmålet serveras ca kl. 14.

Avgifter

  • Max 3 dagar/vecka, mindre än 3 timmar eftermiddagsvård 60 €/månad
  • Max 3 dagar/vecka, mer än 3 timmar eftermiddagsvård 70 €/månad
  • Alla dagar/vecka, mindre än 3 timmar eftermiddagsvård 70 €/månad
  • Alla dagar/vecka, mer än 3 timmar eftermiddagsvård 100 €/månad

Ring och hör dig för om lediga platser! Eftermiddasgverksamheten riktar sig till barn i årskurs 1-2, varav barn i årskurs 1 har förtur. 

Ansökningar till eftis

Alla eftisplatser är för tillfället belagda för innevarande läsår.

Ansökningar för läsåret 2021-2022 togs emot under tiden 1.2-30.4.2021 men du kan också höra dig för senare om en eventuell ledig plats för ditt barn. Kölista finns.

Länk till utskrivbar ansökningsblankett.

Barn som målar med vattenfärger.

Tag kontakt

Ledare för eftis
Ekenäsnejdens svenska församling
Österby församlingshem tfn: 044 755 3614
Rusthållsgränden 2
10620 Ekenäs