Eftermiddagshemmet i Österby

I vårt eftermiddagshem vill vi erbjuda barnen en trygg miljö efter skoldagens slut med möjlighet till aktivitet och vila, ett hälsosamt mellanmål och utevistelse.

Eftis är öppet varje skoldag kl. 12-16.30 under skolterminerna. Mellanmålet serveras ca kl. 14.

Avgifter

  • Max 3 dagar/vecka, max 3 timmar/dag 70 €/månad
  • Max 3 dagar/vecka, mer än 3 timmar/dag 80 €/månad
  • Mer än 3 dagar/vecka, max 3 timmar/dag 80 €/månad
  • Mer än 3 dagar/vecka, mer än 3 timmar/dag 100 €/månad

 

Ring och hör dig för om lediga platser! Eftermiddagsverksamheten riktar sig till barn i årskurs 1-2, varav barn i årskurs 1 har förtur. 

Ansökningar till eftis

Ansökningar för läsåret 2023-2024 tas emot under tiden 1.2-30.4.2023 men du kan också höra dig för senare om en eventuell ledig plats för ditt barn. Kölista finns.

Länk till ansökningsblanketten finns här (blanketten aktiveras 1.2.2023).

Barn som målar med vattenfärger.

Tag kontakt

Ledare för eftis
Österby församlingshem tfn: 044 755 3614
Rusthållsgränden 2
10620 Ekenäs