Utfärder och resor

Församlingsutfärd 10.5.2022 till Igor museum och Ingå

Vi inleder med kaffe i Fagervik café. Därifrån åker vi vidare till Ingå kyrkby där vi bekantar oss med kyrkan och äter lunch.  Vi avslutar med att besöka Igor museum i Degerby där vi får guidning.

Buss från Bromarvs kyrka kl. 8.30, via Tenala församlingshem kl. 9.00 och Ekenäs församlingshem kl. 9.30. Hemma tillbaka i Ekenäs är vi ca kl. 16.15, Tenala kl. 16.30 och Bromarv kl. 17.00.

Deltagravgiften är 40€ och inkluderar resan, lunch och kaffe. Bindande anmälningar till pastorskansliet, tfn 019-241 1060 kl. 9-13 under tiden 1.4-3.5, sista anmälningsdag är 3.5. 

 

Församlingsutfärd 7.6.2022 till Riihimäki

Välkommen med på vår utfärd till Riihimäki. Vi besöker Finlands glasmuseum, alternativt Finlands jaktmuseum som ligger intill. Vi får njuta av en specialutställning av Heikki Orvolas produktion och mycket annat. Lunchen avnjuts på Restaurang Klaas som ligger intill muséet. På eftermiddagen ser vi Riihimäen keskuskirkko, en träkyrka från 1905. Därefter besöker vi Havis fabriksbutik. 

Start från Bromarv kl. 8.00, Tenala församlingshem kl. 8.30 och Ekenäs församlingshem kl. 9.00. Hemma tillbaka i Ekenäs ca kl. 17.00, Tenala kl. 17.15 och Bromarv kl. 17.45.

Deltagaravgiften är 50€ och inkluderar resa, inträde till muséet, lunch och kaffe. Bindande anmälningar till pastorskansliet tfn 019-241 1060 kl. 9-13 under tiden 2-31.5. Sista anmälningsdag är 31.5.