Kyrkoherdeämbetet - pastorskansliet

Från och med den 1.9.2021 har Ekenäsnejdens svenska församlings medlemsregister upptagits i Kustens och Ålands centralregister. Sedan dess sköter centralregistret de flesta av församlingens folkbokföringsärenden. 

Länk till Kustens och Ålands centralregisters webbsidaÖppna länk i ny flik

Informations- och betjäningspunkt

I och med övergången sköts alla folkbokföringsärenden via centralregistret där församlingsmedlemmarnas samtliga dop och vigslar registreras. Centralregistret utfärdar i fortsättningen därtill samtliga ämbetsbevis och släktutredningar gällande församlingens medlemmar samt utför hindersprövning inför vigsel.

Pastorskansliet vid Larssonsvägen 1 i Ekenäs sköter fortsättningsvis alla vardagar om bokningar, förrättningsärenden samt informerar kunder.

Länk till info om ämbetsbetyg och släktutredning

Länk till info om hindersprövning

 

Kontaktuppgifter och öppethållning

  • Pastorskansliet i Ekenäs

Telefon: 019-24 11 060
Pb 68, 10601 Ekenäs
Besöksadress: Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs

E-post: ekenasnejdens.forsamling@evl.fi

Öppet: måndag - fredag (helgfria dagar) kl. 10-12. 

 

  • Betjäningspunkten i Tenala

Telefon: 019-24 11 060 (numret går direkt till pastorskansliet i Ekenäs)
Besöksadress: Sockenvägen 13, 10520 Tenala

Öppet: torsdag kl. 10-12 (helgfria dagar, i anslutning till sopplunchen) under vår och höstterminerna. Ingen besöksmottagning under sommaren eller juluppehållet. 

Sommarstängt i betjäningspunkten under tiden 16.5 - 12.9.2024

Betjäning

På pastorskansliet kan man boka tid och plats för dop, vigsel och jordfästning samt göra utrymmesbokningar i församlingens lokaler för familjefester och minnesstunder, konserter, seminarier, lägerskolor, läger m.m.

Pastorskansliet tar också emot telefonanmälningar till olika utfärder, fester och andra tillställningar.

Pastorskansliet tillhandahåller ett sortiment av begravningskondoleanser (Finska Missionssällskapet, Tenala kyrkas restaureringsfond, Bromarvs kyrkas restaureringsfond och Snappertuna hyllnings- och minnesfond) och kort.

Ta gärna kontakt! Vi svarar villigt på frågor om församlingen och församlingsverksamheten. Kom gärna på besök eller ring eller e-posta.

På den här webbplatsen går det också att ge respons eller att ställa frågor genom att fylla i ett webbformulär.

 

Bild av skylt med öppettiderna vid pastorskansliet i Ekenäs.