En grupp för alla karlar i alla åldrar

Vi funderar över mansroller tillsammans med andra karlar i nejden och gör det vi män och pojkar tycker om att göra. Ibland prövar vi på någonting nytt. Vi har hunnit bland annat laga mat, kasta yxa, fundera på hälsofrågor, pilgrimsvandra och bekanta oss med olika fritidssysslor. Det är bra att få mötas tillsammans. 

Gruppen brukar träffas månatligen med en kort paus under sommaren. 

Det vi gör varierar från gång till gång och vi bestämmer tillsammans vad vi gör. Också mötesplatsen varierar enligt aktiviteten. Kom gärna med! Man kan delta enligt eget tycke och enligt egen tidtabell. Vi är redan många karlar men det finns också plats för dig. 

Kommande program

  • Onsdag 14.6.2023 kl. 11 besöker vi Igor museet i Degerby. Furuborgsvägen 6. Anmälningar senast 9.6. kl.12. till Wille.
    Vi försöker ordna samåkning så meddela vem kan komma med bil och hur många rums med i bilen. Ta med 15€ för inträdet och guidningen.

  • Onsdag 30.8.2023 kl. 15 besöker vi "Nalle" Lindqvists samling i Pojo. Anmäl dig till Wille senast 24.8. kl. 16. Inträdet kostar 10€.

  • Onsdag 27.9.2023 kl. 15 samlas vi i Ekenäs församlingshem. Wille berättar om sina erfarenheter och visar bilder från pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. 

  • Torsdag 26.10.2023 Vi bekantar oss med Vänstugan och träffas kl. 14 i Vänstugans utrymme i Hultmans källare i Bryggerigården i Ekenäs.

  • Onsdag 13.12.2023 kl. 15 julgröt i Ekenäs församlingshem.

Karlagruppens ledare monterar ner trösklarna för att nå alla karlar i nejden. Han är klädd i snickarkläder.
Till karlagruppen är tröskeln låg.

Fråga mera:

Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs