Bli en pilgrim!

Herre visa mig din väg och ge mig modet att gå den

Välkommen med till Santiago de Compostela!

Ekenäsnejdens svenska församling planerar att ordna en pilgrimsresa till Santiago de Compostela i höst tillsammans med vår församlingsmästare och vana pilgrimsvandrare Tove  Holmström, som är en av reseledarna.

Projektet inleds den 16.2 kl. 19 i Ekenäs församlingshem då Tove berättar om pilgrimsvandring, förberedelser, upplevelser och annat. Alla som är intresserade är välkomna att delta i infotillfället! Vi tar senare emot bindande anmälningar och börjar träna. Vi vandrar varje månad och bekantar oss med pilgrimsvandring. Dessa vandringar tränar våra fötter, ben och sinnen inför höstens upplevelser.

Mera info om resans tidtabell, pris och anmälning får man från och med infotillfället.

 

Ordet pilgrim kommer från latin, peregrinus, som betyder främling. En pilgrimsvandrare gör sina vallfärder till heliga platser. Dessa platser kan till exempel vara kyrkor eller minnesmärken. Det är ändå inte platserna som är de mest väsentliga utan själva vandringarna till de olika platserna.

Den mest kända vandringen leder till Santiago de Compostela i Galicien i nordvästra Spanien. Aposteln Jakob, en av Jesu 12 lärjungar, heter Santiago på spanska. Han är Spaniens skyddshelgon och enligt legenden lär hans avrättade kropp ha förts till Galicien. Jakobs symbol var en kammussla, pilgrimsmussla som på franska heter Saint Jacques, heliga Jakob.

Bild av en vandrare med grova kängor.

Tag kontakt

Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs