Bli en pilgrim!

Herre visa mig din väg och ge mig modet att gå den

Pilgrimsvandring torsdag 16.5 från Ekenäs kyrka längs Prästkullavägen till Tenala kyrka. Start från Ekenäs kl. 16.

Nya och tidigare vandrare är välkomna med!

Info: Wille 0400-640 786 eller Tove 040- 761 5072

Ordet pilgrim kommer från latin, peregrinus, som betyder främling. En pilgrimsvandrare gör sina vallfärder till heliga platser. Dessa platser kan till exempel vara kyrkor eller minnesmärken. Det är ändå inte platserna som är de mest väsentliga utan själva vandringarna till de olika platserna.

Den mest kända vandringen leder till Santiago de Compostela i Galicien i nordvästra Spanien. Aposteln Jakob, en av Jesu 12 lärjungar, heter Santiago på spanska. Han är Spaniens skyddshelgon och enligt legenden lär hans avrättade kropp ha förts till Galicien. Jakobs symbol var en kammussla, pilgrimsmussla som på franska heter Saint Jacques, heliga Jakob.

Bild av en vandrare med grova kängor.

Tag kontakt

Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs