Bli en pilgrim!

Herre visa mig din väg och ge mig modet att gå den

I Ekenäsnejdens svenska församling erbjuds du möjlighet till både inre och yttre vandring. Att pilgrimsvandra handlar inte i första hand om motion utan om en andlig vandring i egna inre landskap där pauserna längs vägen innehåller andlig tankning lika väl som kroppslig. Den som vill delta behöver rusta sig med egen vattenflaska, ett enkelt mellanmål och bekväma skodon.

Följ oss gärna på Facebook: Ekenäsnejdens pilgrimer

Nästa pilgrimsvandring:

Torsdag 3.9 vandrar vi från Degerby till Sjundeå tillsammans med församlingarna i Sjundeå och Ingå.

Start i Degerby kyrka kl. 9 med morgonbön. Vandring (ca. 13 km) till S:t Petri kyrka i Sjundeå där vi firar kort pilgrimsmässa och sedan delar gemenskapsmåltid i församlingshemmet. Frivillig kollekt för mission.

Gemensam transport till Degerby från Ekenäs församlingshem startar kl. 8. Gemensam transport tillbaka från Sjundeå efteråt.

Anmälningar antingen i Facebook eller med sms till Wille (0400 640 786) senast 28.8. kl. 12. Anmälningen är viktig för bokning av bussen! 

I fall Coronaläget hindrar oss att åka till Sjundeå, vandrar vi en alternativ rutt i Ekenäs skärgård. Då träffas vi vid Skåldö färjfäste (fastlandet) kl. 9. Kontakta Wille om du behöver skjuts till färjan.
Följ med situationen på församlingens webbplats eller i Facebookgruppen Ekenäs pilgrimsvandrare.

 

Pilgrimsvandrare vandrar längs landsvägen i Tenala

Tag kontakt

T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs