Bli en pilgrim!

Herre visa mig din väg och ge mig modet att gå den

Vandra själv eller sponsra en pilgrim

Fredag 28 maj 

Kom med och pilgrimsvandra 20 km! 

Start: S:t Lars kyrka i Bjärnå är öppen för en stilla stund och ljuständning kl. 8.30-9. Avgångsbön kl. 9. 

Mål: Tenala kyrka där vi firar en kort pilgrimsmässa med möjlighet till nattvard. 

Efter mässan delar vi gemenskapsmåltid vid församlingshemmet med valfri gåvosumma för GEMENSAMT ANSVAR. 
Gemensam transport tillbaka till Bjärnå kl. 15.30. 

Anmäl ditt deltagande i vandringen till pastorskansliet i Ekenäs 019- 241 1060 senast 24.5. 2021. 

Både privatpersoner och företag kan sponsorera med en valfri inbetalning till insamlingen Gemensamt Ansvar. Som sponsor kan du/ni antingen göra en anonym inbetalning eller också meddela om din/er sponsorering till pastorskansliet eller direkt till en pilgrim som du/ni känner.

Sponsorering

MOBILEPAY-BETALNING: 51197 

BANKBETALNING: 305077 

Aktia FI82 4055 0010 4148 41 

Nordea FI16 2089 1800 0067 75 

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28 

Mottagare: Kyrktjänst / Insamlingen Gemensamt Ansvar 

Nätbetalningsblankett finns på webbsidan: 

http://gemensamtansvar.fi/ekenasnejden 

Insamlingstillstånd RA/2020/639, i kraft fr.o.m. 1.9.2020 tills vidare, Finland utom Åland, beviljat av Polisstyrelsen 25.5.2020.  

Restriktionerna kan variera från vecka till vecka. Följ med situationen på den här sidan samt i Facebookgruppen Ekenäs pilgrimsvandrare.

Bild av en vandrare med grova kängor.

Tag kontakt

Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs