Bli en pilgrim!

Herre visa mig din väg och ge mig modet att gå den

I Ekenäsnejdens svenska församling erbjuds du möjlighet till både inre och yttre vandring. Att pilgrimsvandra handlar inte i första hand om motion utan om en andlig vandring i egna inre landskap där pauserna längs vägen innehåller andlig tankning lika väl som kroppslig. Den som vill delta behöver rusta sig med egen vattenflaska, ett enkelt mellanmål och bekväma skodon.

Följ oss gärna på Facebook: Ekenäsnejdens pilgrimer

 

Senaste pilgrimsvandring var torsdagen den 3.9.2020, då vandrade vi från Degerby till Sjundeå tillsammans med församlingarna i Sjundeå och Ingå.

Start från Degerby kyrka kl. 9 med morgonbön. Vandring (ca. 13 km) till S:t Petri kyrka i Sjundeå där vi firade kort pilgrimsmässa och sedan delade gemenskapsmåltid i församlingshemmet. 

 


Följ med situationen på församlingens webbplats eller i Facebookgruppen Ekenäs pilgrimsvandrare.

 

Pilgrimsvandrare vandrar längs landsvägen i Tenala

Tag kontakt

Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs