Bli en pilgrim!

Herre visa mig din väg och ge mig modet att gå den

Våren 2022 

Påskvandring i Ekenäs

Tisdag 12.4. kl. 14.00

Vi vandrar ca 10 km i skogarna i Västerby. Start och mål i Ekenäs kyrka. Pilgrimsmässa och enkel servering i kyrkan efteråt. 
Mera info i Facebook-gruppen Ekenäsnejdens pilgrimer.

 

Vårvandring i Ekenäs

Tisdag 3 maj kl. 9 -

Längd 18 km 

Start vid Ekenäs församlingshem kl. 9

Rutt: Ekenäsvägen-Träskändavägen-Gamla Baggbyvägen-Larssonsvägen

Tid: ca. 5 timmar

Andakt och soppa efteråt i Ekenäs församlingshem.

Anmälning till Wille (0400 640 786) eller via FB-gruppen Ekenäsnejdens pilgrimer senast 27 april.

 

Bild av en vandrare med grova kängor.

Tag kontakt

Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs