Snappertuna församlingshem

Snappertuna kyrkväg 87 , 10710 Snappertuna
040 761 5072 (församlingsmästare)

Parkering
Toalett