Mötesprotokoll

FÖRSAMLINGSRÅDET I EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING

Möte: 24.10.2023 kl. 16.30

NärvaroÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik (länk)

 

Protokoll 

Paragraf / Rubrik:

1 / Sammanträdets öppnande och namnuppropÖppna länk i ny flik (pdf)

2 / Sammanträdets lagliga sammankallandeÖppna länk i ny flik (pdf)

3 / Sammanträdets beslutsförhetÖppna länk i ny flik (pdf)

4 / Protokolljusterare utsesÖppna länk i ny flik (pdf)

5 / Protokollets framläggande till påseendeÖppna länk i ny flik (pdf)

6 / Föredragningslistan fastställesÖppna länk i ny flik (pdf)

7 / AnmälningsärendenÖppna länk i ny flik (pdf)

8 / Besättande av kantorstjänst / Val av B-kantor (pdf)

9 / Sekretessbelagt ärende

10 /Personalutvecklingsplanen för år 2024 (pdf)

11 / Godkännande av instruktion för diakoniarbetet (pdf)

12 / Sekretessbelagt ärende

13 / Övriga frågor (pdf)

14 / Besvärsanvisning (pdf)

15 / Mötet avslutas (pdf)

 

Bilagor pdf (länk)

Kyrkoherdens tjänstemannabeslutÖppna länk i ny flik pdf (länk)

Anvisning för begäran om omprövningÖppna länk i ny flik pdf (länk)

Framläggning
Protokollet har lagts fram till påseende på pastorskansliet 25.10.2023. Framläggningstid: 25.10-8.11.2023 kl. 10-12.