Kontakt

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


T.f. kantor (B)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingshemsvärdinna (Tenala/Bromarv)
Ekenäsnejdens svenska församling Raaseporin suomalainen seurakunta
Husmorstjänster
Lägergårdsvärdinna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Husmorstjänster
(019) 244 8015
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakonissa
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingshemsvärdinna Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Husmorstjänster
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Byråsekreterare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Beställning av ämbetsbevis, bokning av förrättning

Församlingssekreterare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Kyrkoherdens sekreterare och sekreterare i församlingsrådet, bokningar, info


T.f. församlingshemsvärdinna Tenala/Bromarv
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Husmorstjänster
Sockenvägen 13
10520 Tenala
Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10520 Tenala

Ledare för eftis
Ekenäsnejdens svenska församling
Församlingsarbetets specialtjänster
Kantor (C)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Informatör
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Kantor (C)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ledare för barnverksamheten
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Församlingsmästare Tenala/Bromarv
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Sockenvägen 13
10520 Tenala

T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs