Specialgudstjänster

Förutom högmässor ordnas också regelbundet andra gudstjänster och andakter i våra kyrkor, såsom familjekyrka och andra gudstjänster med små och stora, konfirmandgudstjänst, stenmässa, teckenspråkig mässa och musikgudstjänst.

Stenmässa - till inre ro

Mässan är en alternativ eftermiddags- eller kvällsgudstjänst som återkommer flera gånger vår och höst. En stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard.

Stenmässan avslutas med en kopp rättvisemärkt kaffe eller te.

Teckenspråkig gudstjänst

Ungefär två gånger om året firas det en teckenspråkig gudstjänst i någon av våra kyrkor. Gudstjänsten firas helt på teckenspråk, också psalmerna tecknas. Alla som är intresserade av att uppleva hur en gudstjänst ser ut på teckenspråk är välkomna med! 

Följande gång firar vi teckenspråkig mässa den 14 juni kl. 15.30 i Ekenäs kyrka. Varmt välkomna!

Dövprästen i Borgå stift Maria Lindberg och församlingspastorn Meri Yliportimo medverkar vanligtvis i mässorna. 

Länk till Kyrkan och teckenspråkigaÖppna länk i ny flik

Länk till våra kommande gudstjänsterÖppna länk i ny flik.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs