Specialgudstjänster

Förutom högmässor ordnas också regelbundet andra gudstjänster och andakter i våra kyrkor, såsom familjekyrka, mässa med små och stora, konfirmandgudstjänst, ung gudstjänst, stenmässa, teckenspråkig mässa och musikgudstjänst.

Stenmässa - till inre ro

Mässan är en alternativ eftermiddags- eller kvällsgudstjänst som återkommer flera gånger vår och höst. En stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard.

Stenmässan avslutas med en kopp rättvisemärkt kaffe eller te.

Ung gudstjänst

 

Teckenspråkig gudstjänst

 

 

Stenkorset i Ekenäs kyrka som används under stenmässan.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs