Specialgudstjänster

Förutom högmässor ordnas också regelbundet andra gudstjänster och andakter i våra kyrkor, såsom familjekyrka och andra gudstjänster med små och stora, konfirmandgudstjänst, stenmässa, teckenspråkig mässa och musikgudstjänst.

Stenmässa - till inre ro

Mässan är en alternativ eftermiddags- eller kvällsgudstjänst som återkommer flera gånger vår och höst. En stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard.

Stenmässan avslutas med en kopp rättvisemärkt kaffe eller te.

Gudstjänst för ungdomar

På grund av coronasituationen har firandet av specifika ungdomsgudstjänster legat nere under det senaste året. Informationen uppdateras vid förändring.

Teckenspråkig gudstjänst

Ungefär två gånger om året firas det en teckenspråkig gudstjänst i någon av våra kyrkor. Gudstjänsten firas helt på teckenspråk, också psalmerna tecknas. Alla som är intresserade av att uppleva hur en gudstjänst ser ut på teckenspråk är välkomna med! Följande teckenspråkig mässa ordnas 4.9 kl. 13.30 i Ekenäs kyrka. 

Dövprästen i Borgå stift Maria Lindberg och församlingspastorn Meri Yliportimo medverkar. 

Länk till Kyrkan och teckenspråkigaÖppna länk i ny flik

Stenkorset i Ekenäs kyrka som används under stenmässan.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs