Musik

Musiken spelar en viktig roll i församlingslivets olika skeden. Den stöder församlingens böner och lovprisningar i högmässan, den är närvarande i både sorg och glädje i den enskilda människans liv och den ger möjligheter att uttrycka nyanser i evangeliet där orden inte räcker till.

Eftersom musiken alltid funnits som en självklar del i församlingen, har också varje tid sökt sitt eget sätt för uttryck. Därför består 2000-talets musik i kyrkan av en vid stilpalett, allt ifrån gregoriansk sång, via antikens kör- och orgelmusik till experimentell konstmusik, gospel, visor och metallmässor.

Orgeln i Snappertuna kyrka.

Tag kontakt

Kantor (C)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs