I enlighet med statsrådets anvisningar begränsas verksamheten på grund av coronaviruset åtm. till och med den 13.5.2020. Vi följer med situationen och uppdaterar efter behov.

Verksamheten är tillsvidare inställd.


Det frivilliga arbetet utgör en viktig del av församlingens verksamhet.
Insatserna kan rikta sig både lokalt och globalt utanför landets gränser.

Via menyn till vänster kan du välja att läsa om vårt biståndsarbete i Fynda, diakoniresursen eller vad det innebär att vara kyrkvärd.

Allas insats är värdefull. Välkommen med!