Det frivilliga arbetet utgör en viktig del av församlingens verksamhet. Insatserna kan rikta sig både lokalt och globalt utanför landets gränser.

Allas insats är värdefull. Välkommen med!

 

Ny utbildning!

Fast du missade vårt Kick off-seminarium är du ändå välkommen med - både du som redan är en frivillig medarbetare, du som nyss har bestämt dig för att bli en och du som ännu funderar och känner dig osäker. 

 

FRIVILLIG MEDARBETARE - UTBILDNINGSDAG 1 Onsdagen den 11.10 kl. 17-20

  • Föreläsning Ingrid Hollmérus-Nilsson

 

FRIVILLIG MEDARBETARE - UTBILDNINGSDAG 2 Onsdagen den 25.10 kl. 17-20

  • Föreläsningar Susanna Öster, Minneslots - Bemötande av minnessjuka Ekenäsnejdens sv. församling - Existentiella frågor (sjukdom, sorg etc.) Seniorrådgivning - Om sociala förmåner

 

Utbildningen är ett samarbete mellan: Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs stad/Seniorrådgivningen Röda korset/Lokalavd i Ekenäs Minneslots i Nyland Stöd för de äldre i Karis-Pojo Äldreomsorgen i Ekenäs rf Folkhälsans förbund rf/Pirjo Laatikainen

 

Koordinator för frivilligverksamheten:

Ritva Mieronkoski
Telefontid: tisdagar kl. 10-11 (fr.o.m. 19.9.2017).
Ring henne på numret 040-572 8075 om eller när du
• vill veta mera
• vill erbjuda dig själv till frivilligarbete
• har behov av frivilliga tjänster

Frivillig2017