Frivilligarbete

Det frivilliga arbetet utgör en viktig del av församlingens verksamhet. Insatserna kan rikta sig både lokalt och globalt utanför landets gränser. Olika sätt att engagera sig är till exempel att vara kyrkvärd i gudstjänsten, att hjälpa till inom diakonin som besöksvän eller att arbeta med seconhandbutiken Fynda.

Allas insats är värdefull. Välkommen med!

Frivilligarbetare vid en biståndsleverans till Lettland.
Frivilligarbetare vid en biståndsleverans till Lettland.