Det frivilliga arbetet utgör en viktig del av församlingens verksamhet.
Insatserna kan rikta sig både lokalt och globalt utanför landets gränser.

Allas insats är värdefull. Välkommen med!


Koordinator för frivilligverksamheten inom diakonin:

Ritva Mieronkoski
Telefontid: tisdagar kl. 10-11
Ring henne på numret 040-572 8075 om eller när du

  • vill veta mera
  • vill erbjuda dig själv till frivilligarbete
  • har behov av frivilliga tjänster