Lägerskriba

Under sommaren ordnas fyra konfirmationsläger med övernattningar. Lägren hålls på Ramsdal lägergård och konfirmation äger vanligtivs rum direkt efter avslutat läger. Till lägren hör också regelbunda samlingar då hela gruppen träffas. 

Här finns info om lägren, konfirmationerna och föräldraträffarna för respektive grupper:

Grupp 1 

 • Läger: 3-7.6.2024 i Ramsdal
 • Konfirmation: sö 9.6.2024 kl. 10 i Ekenäs kyrka
 • Föräldraträff: 18.10 kl. 17.30 i Ekenäs församlingshem
 • Första skribasamling: lö 11.11 i Ekenäs församlingshem ca kl. 10-15

Grupp 2 

 • Läger: 10-14.6.2024 i Ramsdal
 • Konfirmation: sö 16.6.2024 i Ekenäs kyrka, preliminärt även i Tenala kyrka
 • Föräldraträff: to 2.11 kl. 19 i Ekenäs församlingshem
 • Första skribasamling: lö 18.11 i Ekenäs församlingshem ca kl. 10-15

Grupp 3 

 • Läger: 24-28.6.2024 i Ramsdal
 • Konfirmation sö 30.6.2024 kl. 10 i Ekenäs kyrka, preliminärt även i Snappertuna kyrka
 • Föräldraträff: to 2.11 kl. 18 i Ekenäs församlingshem
 • Första månadssamling: lö 2.12 i Ekenäs församlingshem ca kl. 10-15

Grupp 4

 • Läger: 29.7-2.8.2024 i Ramsdal
 • Konfirmation: sö 4.8.2024 i Bromarvs kyrka, i Tenala kyrka och preliminärt även i Ekenäs kyrka
 • Föräldraträff: to19.10 kl. 17.30 i Tenala församlingshem
 • Första skribasamling: lö 25.11 ca kl. 10-15 (plats meddelas närmare.)

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs