Lägerskriba

Under sommaren ordnas fem konfirmationsläger med övernattningar. Lägren hålls på Ramsdal lägergård och konfirmation äger vanligtivs rum direkt efter avslutat läger. Till lägren hör också regelbunda månadsträffar då hela gruppen träffas. Fyra grupper träffas i Ekenäs och en i Tenala.

Här finns info om lägren, konfirmationerna och föräldraträffarna för respektive grupper:

Grupp 1 (månadssamlingar i Ekenäs)

 • Läger: 5.6-9.6.2023 i Ramsdal
 • Konfirmation: sö 11.6.2023 kl. 10 i Ekenäs kyrka
 • Föräldraträff: 11.10.2022 kl. 17.30 i Ekenäs församlingshem
 • Första månadssamling: 11.10.2022 kl. 14.15 i Ekenäs kyrka

Grupp 2 (månadssamlingar i Ekenäs)

 • Läger: 12.6-16.6.2023 i Ramsdal
 • Konfirmation: sö 18.6.2023 kl. 10 i Ekenäs kyrka
 • Föräldraträff: 11.10.2022 kl. 18.30 i Ekenäs församlingshem
 • Första månadssamling: 11.10.2022 kl. 15.15 i Ekenäs kyrka

Grupp 3 (månadssamlingar i Ekenäs)

 • Läger: 26.6-30.6.2023 i Ramsdal
 • Konfirmation sö 2.7.2023 kl. 10 i Ekenäs kyrka
 • Föräldraträff: 3.11.2022 kl. 17.30 i Ekenäs församlingshem
 • Första månadssamling: 26.10.2022 kl. 15.15 i Ekenäs kyrka

Grupp 4 (månadssamlingar i Ekenäs)

 • Läger: 24.7-28.7.2023 i Ramsdal
 • Konfirmation: sö 30.7.2023 kl. 10 i Ekenäs kyrka och konfirmation också i Snappertuna
 • Föräldraträff: 8.11.2022 kl. 18.30 i Ekenäs församlingshem
 • Första månadssamling: 9.11.2022 kl. 15.15 i Ekenäs kyrka

Grupp 5 (månadssamlingar i Tenala)

 • Läger: 31.7-4.8.2023 i Ramsdal
 • Konfirmation: sö 6.8.2023 kl. 10 i Tenala kyrka och kl. 13 i Bromarvs kyrka
 • Föräldraträff: 3.11.2022 kl. 18.30 i Tenala församlingshem
 • Första månadssamling: 11.11.2022 kl. 15.15 i Ekenäs kyrka

De fyra första grupperna håller sina månadssamlingar i Ekenäs. Konfirmationerna sker i Ekenäs kyrka och gällande en av grupperna vid behov också i Snappertuna kyrka (troligen grupp 4, men det beror på konfirmandernas önskemål). 

Den femte gruppen håller månadssamlingarna i Tenala och konfirmationer i Tenala och Bromarv.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs