Lägerskriba

Under sommaren ordnas fem konfirmationsläger. Lägren hålls på Ramsdal lägergård och konfirmation äger vanligtivs rum direkt efter avslutat läger. Till lägren hör också regelbunda månadsträffar då hela gruppen träffas. Fyra grupper träffas i Ekenäs och en i Tenala.

Här finns info om lägren, konfirmationerna och föräldraträffarna för respektive grupper:

Grupp 1 (Ekenäs)

 • Läger: 7.6-12.6.2021
 • Konfirmation: sö 13.6.2021 i Ekenäs kyrka
 • Föräldrasamling ti 27.10.2020 kl. 17.30 i Ekenäs kyrka
 • Första månadssamlingen ti 27.10.2020 kl. 15.15 i Ekenäs kyrka

Grupp 2 (Ekenäs)

 • Läger: 14.6-19.6.2021
 • Konfirmation sö 20.6.2021 i Ekenäs kyrka
 • Föräldrasamling ti 27.10.2020 kl. 18.30 i Ekenäs kyrka
 • Första månadssamlingen ti 27.10.2020 kl. 16.15 i Ekenäs kyrka

Grupp 3 (Ekenäs)

 • Läger: 28.6-3.7.2021
 • Konfirmation sö 4.7.2021 i Ekenäs kyrka
 • Föräldrasamling ons 4.11.2020 kl. 17.30 i Ekenäs församlingshem
 • Första månadssamlingen ons 28.10.2020 kl. 14.15 i Ekenäs kyrka

Grupp 4 (Ekenäs)

 • Läger: 26.7-31.7.2021
 • Konfirmation: sö 1.8.2021 i Ekenäs kyrka
 • Föräldrasamling ons 4.11.2020 kl. 18.30 i Ekenäs församlingshem
 • Första månadssamlingen ons 28.10.2020 kl. 15.15 i Ekenäs kyrka

Grupp 5 (Tenala/Bromarv)

 • Läger: 2.8-7.8.2021
 • Konfirmation: sö 8.8.2021 i Tenala kyrka och Bromarvs kyrka
 • Föräldrasamling to 29.10.2020 kl. 17.30 i Tenala församlingshem
 • Första månadssamlingen to 29.10.2020 kl. 15.15 i Tenala kyrka

De fyra första grupperna håller sina månadssamlingar i Ekenäs. Konfirmationerna sker i Ekenäs kyrka och gällande en av grupperna vid behov också i Snappertuna kyrka (troligen grupp 4, men det beror på konfirmandernas önskemål). Den femte gruppen håller månadssamlingarna i Tenala och konfirmationer i Tenala och Bromarv.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs