Hyppää sisältöön
Frivilliga syr ihop lappar till en Moder Teresa-filt.

Missionsarbetet i församlingen

I Bibelns Matteusevangelium finns ett citat av Jesus där han säger till sina lärjungar:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i faderns, sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Ordet mission betyder uppdrag och citatet, som kallas missionsbefallningen, ligger till grund för det uppdrag som kyrkans mission innebär. Uppdraget omfattar både ord och handling, att genom sin verksamhet vittna om Gud på olika sätt, att väcka hopp och tro. Genom missionen ges trons, hoppets och kärlekens gåva vidare.

Våra missionsprojekt

Ekenäsnejdens svenska församling har under många år stött Anna och Bertrand Tikums arbete i Senegal. Från och med mars 2023 flyttar de till Botswana där de fortsätter med samma slags jobb och församlingen fortsätter stöda deras arbete där.

Anna och Bertrand är således fortsättningsvis Finska Missionssällskapets missionärer. Anna kommer att jobba som sakkunnig inom diakoni och psykosocialt arbete för den lutherska kyrkan i Botswana och Bertrand kommer att arbeta som sakkunnig inom ekonomisk administration och gott ledarskap för den lutherska kyrkan i Botswana samt Missionssällskapets samarbetspartner i Angola, Sydafrika, Zimbabwe och Tanzania. 

Länk till info om FMS:s arbete i Botswana.Öppna länk i ny flik

Vi stöder också ett projekt i Nepal. Genom projektet ges människogrupper i Karhali bättre utkomstmöjligheter.

Länk till info om FMS:s arbete i Nepal.Öppna länk i ny flik

Våra missionskretsar

För dig som vill vara med i kretsverksamhet som stöder våra missionsprojekt finns närmare information på vår sida med kretsarÖppna länk i ny flik (missionskretsar).

Fynda - secondhand för bistånd & mission

Högkvarter och fast punkt för vår egen biståndsverksamhet finns i Fyndasom utgörs av både verkstadsutrymmen och secondhandbutik. Fynda upprätthålls till förmån för missionsarbetet i Botswana och Nepal och biståndsarbetet i Lettland och Litauen. 

Du som är intresserad av att veta mer om hur det är att jobba som frivillig i Fynda kan ringa kontaktpersonen Liselott Ekman

Länk till Fynda - secondhand för bistånd & mission

Kyrkans utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp utför internationell diakoni på uppdrag av kyrkan genom utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete. Den kristliga kärleken till nästan och uppfattningen om rättvisa styr Kyrkans Utlandshjälps arbete bland de allra fattigaste och arbetet för att främja fred och mänskliga rättigheter. Villkorslös kärlek till nästan, orubbligt hopp, mod och respekt är Kyrkans Utlandshjälps värderingar.

Tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp sträcker vår församling ut kyrkans diakoni så att den når och hjälper också dem som finns långt borta. Kyrkans Utlandshjälp följer diakonins princip; att hjälpa där nöden är störst och där ingen annan hjälp finns att få. Kyrkans Utlandshjälp har förbundit sig att arbeta ekumeniskt och i nära samarbete med sina trosbaserade partnerorganisationer. I bistånds- och påverkansarbetet vill Kyrkans Utlandshjälp främja samarbetet mellan olika religionssamfund.

Ekenäsnejdens svenska församling stöder Kyrkans Utlandshjälp genom att informera om arbetet som utförs. Kollekter och insamlingar som stöder Utlandshjälpen är ständigt aktuella.

Mer information om Kyrkans Utlandshjälp får du av församlingens diakoniarbetare och övriga anställda.

YouTube-video

Fyra år av utvecklingssamarbete - många framsteg i Nepal

Vad kan vi uppnå med utvecklingssamarbete? Och vad tycker lokalbefolkningen om resultaten? Under 2018 startade Missionssällskapet ett nytt projekt på den fattiga landsbygden i Nepal. Problemen var stora: befolkningen led av extrem fattigdom, dålig näring, hälsoproblem, brist på rent vatten, begränsade försörjningsmöjligheter och barnäktenskap. Deltagarna i projektet fick utbildning om till exempel klimattåliga odlingsmetoder och stöd för att starta små företag. Toaletter och dricksvattenställen förbättrades. Kommunerna fick information om katastrofberedskap. Se vad lokalbefolkningen tycker om dessa aktiviteter och om de fungerar!

Länk till info om FMS:s arbete i Nepal.Öppna länk i ny flik

 

 

Tag kontakt

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingsassistent
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Ungdomsarbete deltid 60% Fynda biståndsarbete deltid 40%