Hyppää sisältöön
Frivilliga syr ihop lappar till en Moder Teresa-filt.

Missionsarbetet i församlingen

I Bibelns Matteusevangelium finns ett citat av Jesus där han säger till sina lärjungar:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i faderns, sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Ordet mission betyder uppdrag och citatet, som kallas missionsbefallningen, ligger till grund för det uppdrag som kyrkans mission innebär. Uppdraget omfattar både ord och handling, att genom sin verksamhet vittna om Gud på olika sätt, att väcka hopp och tro. Genom missionen ges trons, hoppets och kärlekens gåva vidare.

Våra missionsprojekt

Vi stöder för tillfället Anna och Bertrand Tikums arbete i Senegal.

Länk till info om FMS:s arbete i Senegal.Öppna länk i ny flik

Vi stöder också byutvecklingsprojekt i Nepal.

Länk till info om FMS:s arbete i Nepal.Öppna länk i ny flik

Våra missionskretsar

För dig som vill vara med i kretsverksamhet som stöder våra missionsprojekt finns närmare information på vår sida med kretsarÖppna länk i ny flik.

Fynda - secondhand för bistånd & mission

Högkvarter och fast punkt för vår egen biståndsverksamhet finns i Fyndasom utgörs av både verkstadsutrymmen och secondhandbutik.Fynda upprätthålls till förmån för missionsarbetet i Senegal och Nepal och biståndsarbetet i Lettland och Litauen. 

Du som är intresserad av att veta mer om hur det är att jobba som frivillig i Fynda kan ringa kontaktpersonen

Gita Lindholm
tfn 040-518 0301

Länk till Fynda - seconhand för bistånd & mission

Kyrkans utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp utför internationell diakoni på uppdrag av kyrkan genom utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete. Den kristliga kärleken till nästan och uppfattningen om rättvisa styr Kyrkans Utlandshjälps arbete bland de allra fattigaste och arbetet för att främja fred och mänskliga rättigheter. Villkorslös kärlek till nästan, orubbligt hopp, mod och respekt är Kyrkans Utlandshjälps värderingar.

Tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp sträcker vår församling ut kyrkans diakoni så att den når och hjälper också dem som finns långt borta. Kyrkans Utlandshjälp följer diakonins princip; att hjälpa där nöden är störst och där ingen annan hjälp finns att få. Kyrkans Utlandshjälp har förbundit sig att arbeta ekumeniskt och i nära samarbete med sina trosbaserade partnerorganisationer. I bistånds- och påverkansarbetet vill Kyrkans Utlandshjälp främja samarbetet mellan olika religionssamfund.

Ekenäsnejdens svenska församling stöder Kyrkans Utlandshjälp genom att informera om arbetet som utförs. Kollekter och insamlingar som stöder Utlandshjälpen är ständigt aktuella.

Mer information om Kyrkans Utlandshjälp får du av församlingens diakoniarbetare och övriga anställda.

Tag kontakt

Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs