Välkommen till våra kyrkor

I Ekenäsnejden finns fyra kyrkor som huvudsakligen används för gudstjänster, andakter, förrättningar och konserter. Högmässa firas i regel varje sön- och helgdag kl. 10 i Ekenäs kyrka. I Ekenäs firas också flera gånger i året olika slag av specialgudstjänster såsom stenmässa, teckenspråkig mässa, ung kyrka, familjekyrka, nallekyrka och musikgudstjänst.

Övriga gudstjänstplatser är Tenala kyrka, Snappertuna kyrka och Bromarvs kyrka där gudstjänst inte firas alla söndagar och där gudstjänsttider kan variera. Vissa söndagar firas högmässa kl. 10 eller 12, kvällsmässa kl. 18 och ibland erbjuds en musikandakt kl. 16 eller 18.

Våra kyrkor kan också bokas för evenemang och konserter. 

 

Länk till information om bokning av kyrka

Länk till fastighetsväsendets avgifter