Välkommen till våra kyrkor

I Ekenäsnejden finns fyra kyrkor som huvudsakligen används för gudstjänster, andakter, förrättningar och konserter. Högmässa firas i regel varje sön- och helgdag kl. 10 i Ekenäs kyrka. I Ekenäs firas också flera gånger i året olika slag av specialgudstjänster såsom stenmässa, teckenspråkig mässa, ung kyrka, familjekyrka, nallekyrka och musikgudstjänst.

Övriga gudstjänstplatser är Tenala kyrka, Snappertuna kyrka och Bromarvs kyrka där gudstjänst inte firas alla söndagar och där gudstjänsttider kan variera. Vissa söndagar firas högmässa kl. 10 eller 12, kvällsmässa kl. 18 och ibland erbjuds en musikandakt kl. 16 eller 18.

Våra kyrkor kan också bokas för evenemang och konserter. 

 

Länk till information om bokning av kyrka

Länk till fastighetsväsendets avgifter

 

 

Ekenäs kyrka

Ekenäs kyrka

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

Under sommaren är kyrkan öppen för besök dagligen kl. 11-17. Övriga tider är den öppen vid gudstjänster, förrättningar och konserter eller enligt överenskommelse.

Tenala kyrka.

Tenala kyrka

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

Tenala kyrka är i bruk året om under gudstjänster, konserter, förrättningar samt enligt överenskommelse.

Snappertuna kyrka.

Snappertuna kyrka

Snappertuna kyrkväg 94, 10710 Snappertuna

Kyrkan är öppen året om under gudstjänster, konserter, förrättningar samt enligt överenskommelse.

Bromarvs kyrka.

Bromarvs kyrka

Bromarvvägen 1850, 10570 Bromarv

Bromarvs kyrka är öppen året runt under gudstjänster, konserter, förrättningar samt enligt överenskommelse.

Begravningskapellet på nya begravningsplatsen i Ekenäs.

Ekenäs begravningskapell

Raseborgsvägen 33, 10650 Ekenäs

Österby församlingshem

Österby församlingshem

Rusthållsgränden 2, 10620 Ekenäs

Snappertuna församlingshem

Snappertuna församlingshem

Snappertuna kyrkväg 87, 10710 Snappertuna

Begravningsplatsen i Snappertuna

Begravningsplatsen i Snappertuna

Snappertuna kyrkväg 91, 10710 Snappertuna

Ekenäs gamla begravningsplats.

Ekenäs gamla begravningsplats

Raseborgsvägen, 10600 Ekenäs

Bromarvs församlingshem

Bromarvs församlingshem

Bromarvvägen 1844, 10570 Bromarv

Tenala församlingshem

Tenala församlingshem

Sockenvägen 13, 10520 Tenala

Ramsdal lägergårds huvudbyggnad

Ramsdal lägergård

Ramsdal 39, 10820 Lappvik

Begravningskapellet på nya begravningsplatsen i Ekenäs.

Ekenäs nya begravningsplats

Raseborgsvägen 33, 10650 Ekenäs

Ekenäs församlingshem

Ekenäs församlingshem

Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs

Tenala gamla begravningsplats

Tenala gamla begravningsplats

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

Begravningsplatsen i Bromarv med det gamla klocktornet.

Begravningsplatsen i Bromarv

Bromarvvägen 1850, 10570 Bromarv

Tenala nya begravningsplats

Tenala nya begravningsplats

Bromarvvägen 70, 10520 Tenala