Värdinnor & församlingsmästare i Ekenäsnejdens svenska församling


Lägergårdsvärdinna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Husmorstjänster
(019) 244 8015
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Församlingshemsvärdinna Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Husmorstjänster
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

T.f. församlingshemsvärdinna Tenala/Bromarv
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Husmorstjänster
Sockenvägen 13
10520 Tenala
Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10520 Tenala

Församlingsmästare Tenala/Bromarv
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Sockenvägen 13
10520 Tenala