Värdinnor & församlingsmästare i Ekenäsnejdens svenska församling


Mona Andersson

Församlingshemsvärdinna (Tenala/Bromarv) (tjänstledig)
Ekenäsnejdens svenska församling Raaseporin suomalainen seurakunta
Husmorstjänster
Sockenvägen 13
10520 Tenala

Vikarie Susanne Holmberg
040 548 4783
susanne@holmberg.fi


Camilla Eriksson

Församlingshemsvärdinna Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Husmorstjänster
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Tove Holmström

Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Kristian Svenskberg

Församlingsmästare Tenala/Bromarv
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Sockenvägen 13
10520 Tenala

Johan Werner

Församlingsmästare (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs