Vi delar glädje och sorg

Församlingen finns med i livets viktiga skeden.