Hyppää sisältöön

FLICKIS-grupp

Hej, du flicka i sexan! Är du intresserad av att vara med i vår nya FLICKIS-grupp?

Vi träffas följande torsdagar kl. 14.30-16 i Ekenäs centrum: 6.5, 20.5, 27.5 och 3.6. Församlingen bjuder på ett litet mellanmål. Programmet planerar vi tillsammans, utgående från deltagarnas önskemål. Vi är främst utomhus och gör vårt bästa för att ta rådande restriktioner i beaktande.

Förhoppningsvis kan vi fortsätta träffas några gånger efter sommarlovet, i augusti-september, det avgör vi tillsammans med gruppen. 

Anmäl dej via blanketten, så får du mera info om var vi träffas första gången.

Anmälningsblanketten finns här

OBS! De 9 först anmälda ryms med!

Klubbar för skolbarn 2020-2021

Under skolterminerna ordnar vi klubbverksamhet för barn i lågstadieåldern (åk 1 och uppåt). Klubbarna leds antingen av församlingens hjälpledare eller ungdomsarbetsledaren. Klubbarna är en del av församlingens kristna fostran. Programmet i klubbarna består av lekar, tävlingar, spårningar och liknande uteprogram. Andakter hålls regelbundet. Att delta i våra klubbar är gratis. Ring Camilla om du vill du veta mera.

Klubbarna startar igen i januari  

  • Tisdagar kl. 18-19 vid Ekenäs församlingshem (parkeringen mot Ladugårdsgatan/Seminarieskolan)
  • Tisdagar kl. 18-19 vid Västerby skola 
  • Tisdagar kl. 18-19 vid Österby församlingshem 
  • Onsdagar kl. 18-19 vid Snappertuna församlingshem
  • Torsdagar kl. 18-19 vid Tenala församlingshem

Klubbverksamheten för skolbarn kommer att hållas utomhus och med rådande restriktioner i beaktande. Vid dåligt väder inhiberas klubben. 

För att vi snabbt och enkelt ska kunna få ut information om t.ex. inhiberingar till föräldrar (och deltagare) kommer varje klubb att ha en egen WhatsApp-grupp. Anmälningar görs via denna länk eller på en blankett som ledaren delar ut i klubben. 

Vi ber er beakta att barnen bör vara friska för att få delta i verksamheten, för att minska risken för smittspridning.

Fisucraft-klubb

Torsdagar kl. 18-19!

Vi testar konceptet att ha en spelklubb för barn i åldern 7-10 år. Vi spelar Minecraft tillsammans på en server som heter Fisucraft, den upprätthålls av Lastenkirkko. Vi spelar tillsammans en timme i veckan, vi bygger och utforskar Fisucraft-världen och utför olika uppgifter som passar med kyrkoåret och årstiderna. Vi pratar med varandra samtidigt via Discord. Deltagaren behöver ha tillgång till Minecraft Java på en PC eller Mac och Discord. Församlingens hjälpledare är med i spelet och diskussionerna. Anmälningar görs via denna länk.

Länk till Fisucraft på svenska

Barnhänder som pysslar vändagskort.

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs