Hyppää sisältöön
Spadar och pulkor i en snödriva, lutade mot ett träd.

Klubbar för skolbarn 2021-2022

Under skolterminerna ordnar vi klubbverksamhet för barn i lågstadieåldern (åk 1 och uppåt). Klubbarna leds antingen av församlingens hjälpledare eller ungdomsarbetsledare. Klubbarna är en del av församlingens kristna fostran. Programmet i klubbarna består av lekar, tävlingar, spårningar och liknande. Andakter hålls regelbundet. Att delta i våra klubbar är gratis.

Ring Camilla om du vill du veta mera om klubbarna i allmänhet eller nån viss klubb i synnerhet.

Klubbarna har nu jullov, men startar igen från och med vecka 3.

Ekenäs församlingshem, tisdagar kl. 18-19.

Västerby skola, tisdagar kl. 18-19.

Österby församlingshem, tisdagar kl. 18-19.

Snappertuna församlingshem, onsdagar kl. 18-19.

Tenala församlingshem, onsdagar kl. 18-19.

Bromarv skola, fredagar kl. 12.20-13.20.

 

Klubbarna kommer att vara mycket utomhus även detta läsår! Kläder enligt väder! ;)

För att vi snabbt och enkelt ska kunna få ut information om t.ex. inhiberingar till föräldrar (och deltagare) kommer varje klubb att ha en egen WhatsApp-grupp. Anmälningar görs via en länk som hittas här (https://www.mvs.fi/srk/raasepori/url/RtP5z6PRKb) eller på en blankett som ledarna delar ut i klubben. 

Vi ber er beakta att barnen bör vara friska för att delta i verksamheten, för att minska risken för smittspridning.

 

 

Sportlovsklubb i Österby

21-22.2 ordnar vi sportlovsklubbdagar i Österby församlingshem, kl. 9-15. Mera info finns här.

Barnhänder som pysslar vändagskort.

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ledare för eftis
Ekenäsnejdens svenska församling
Österby församlingshem tfn: 044 755 3614
Rusthållsgränden 2
10620 Ekenäs