Hyppää sisältöön

Klubbar för skolbarn 2020-2021

Under skolterminerna ordnar vi klubbverksamhet för barn i lågstadieåldern (åk 1 och uppåt). Klubbarna leds antingen av församlingens hjälpledare eller ungdomsarbetsledaren. Klubbarna är en del av församlingens kristna fostran. Programmet i klubbarna varierar från gång till gång, men lekar, pyssel och andakter hålls regelbundet. Det är gratis att delta i våra klubbar. Ring Camilla om du vill du veta mera.

Klubbarna startar igen i januari  

  • Tisdagar kl. 18-19 vid Ekenäs församlingshem (parkeringen mot Ladugårdsgatan/Seminarieskolan)
  • Tisdagar kl. 18-19 vid Västerby skola 
  • Tisdagar kl. 18-19 vid Snappertuna församlingshem
  • Onsdagar kl. 18-19 vid Österby församlingshem 

Klubbverksamheten för skolbarn kommer att hållas utomhus och med rådande restriktioner i beaktande. Vid dåligt väder inhiberas klubben. 

För att vi snabbt och enkelt ska kunna få ut information om t.ex. inhiberingar till föräldrar (och deltagare) kommer varje klubb att ha en egen WhatsApp-grupp. Anmälningar görs via denna länk eller på en blankett som ledaren delar ut i klubben. 

Vi ber er beakta att barnen bör vara friska för att få delta i verksamheten, för att minska risken för smittspridning.

Fisucraft-klubb

Torsdagar kl. 18-19!

Vi testar konceptet att ha en spelklubb för barn i åldern 7-10 år. Vi spelar Minecraft tillsammans på en server som heter Fisucraft, den upprätthålls av Lastenkirkko. Vi spelar tillsammans en timme i veckan, vi bygger och utforskar Fisucraft-världen och utför olika uppgifter som passar med kyrkoåret och årstiderna. Vi pratar med varandra samtidigt via Discord. Deltagaren behöver ha tillgång till Minecraft Java på en PC eller Mac och Discord. Församlingens hjälpledare är med i spelet och diskussionerna. Anmälningar görs via denna länk.

Länk till Fisucraft på svenska

Barnhänder som pysslar vändagskort.

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs