Hyppää sisältöön
Barn som är ute i en lekpark.

Klubbar för skolbarn våren 2023

Under skolterminerna ordnar vi klubbverksamhet för barn i lågstadieåldern (åk 1 och uppåt). Klubbarna leds antingen av församlingens hjälpledare eller ungdomsarbetsledare. Klubbarna är en del av församlingens kristna fostran. Programmet i klubbarna består av pyssel, lekar, tävlingar, spårningar och liknande. Andakter hålls regelbundet. Att delta i våra klubbar är gratis.

Varje klubb har en WhatsApp-grupp för föräldrarna, där vi informerar om vad som är på gång i klubben och önskar att man meddelar vilka barn som deltar inför varje klubbtillfälle.

Ring Camilla om du vill du veta mera om klubbarna i allmänhet eller nån viss klubb i synnerhet.

Vårterminen inleds i mitten av januari enligt nedanstånde tidtabell:

Tenala församlingshem, tisdagar kl. 18-19

Österby församlingshem, tisdagar kl. 18-19

Västerby skola, varannan onsdag kl. 18-19

Snappertuna prästgård, varannan onsdag kl. 18-19

Bromarv skola, fredagar kl. 12.20-13.20

NYHET! Ekenäs församlingshem (Kulan), fem tisdagseftermiddagar (7.2, 14.2, 28.2, 7.3 och 14.3) kl. 13-14.30. OBS! GRUPPEN ÄR FULLBELAGD! Du kan ändå anmäla ditt barn, hen får en köplats och jag tar kontakt om det blir en plats ledig!

 

Anmäl ditt barn till en klubb genom att fylla in anmälningsblanketten på webben eller returnera pappersblanketten till klubbledaren.

 

Välkommen med!

 

Barnhänder som pysslar vändagskort.

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ledare för eftis
Ekenäsnejdens svenska församling
Österby församlingshem tfn: 044 755 3614
Rusthållsgränden 2
10620 Ekenäs