Hyppää sisältöön
Barn som är ute i en lekpark.

Klubbar för skolbarn 2021-2022

Under skolterminerna ordnar vi klubbverksamhet för barn i lågstadieåldern (åk 1 och uppåt). Klubbarna leds antingen av församlingens hjälpledare eller ungdomsarbetsledare. Klubbarna är en del av församlingens kristna fostran. Programmet i klubbarna består av lekar, tävlingar, spårningar och liknande. Andakter hålls regelbundet. Att delta i våra klubbar är gratis.

Ring Camilla om du vill du veta mera om klubbarna i allmänhet eller nån viss klubb i synnerhet.

Klubbarna har nu sommarpaus, vi fortsätter i september! Välkommen med då!

 

 

Barnhänder som pysslar vändagskort.

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ledare för eftis
Ekenäsnejdens svenska församling
Österby församlingshem tfn: 044 755 3614
Rusthållsgränden 2
10620 Ekenäs