Snappertuna kyrka

Snappertuna kyrka.

Snappertuna kyrkväg 94, 10710 Snappertuna

040 761 5072 Församlingsmästaren

(019) 241 1060 Pastorskansliet (vardagar kl. 10-12)

Snappertuna träkyrka är byggd 1689, förhöjd och grundligt reparerad 1797. Kyrkan har restaurerats grundligt 1958-59 och senast år 2000.

Klockstapeln härstammar från år 1776.

Information om avbrott i kyrkans användning

På grund av omfattande och nödvändiga installationsarbeten är Snappertuna kyrka stängd för verksamhet under tiden 1.4-31.8.2022, när ett nytt sprinklersystem installeras och ett nytt pumphus byggs i anslutning till kyrkogården. 

Förrättningar omdirigeras under den här tiden till församlingens övriga kyrkor samt till begravningskapellet i Ekenäs.

Jordfästning kan, beroende på gravens placering på kyrkogården, eventuellt ordnas utomhus. Minnesstunder kan ordnas i Snappertuna församlingshem, men även i övriga församlingshem i Ekenäsnejden.

Dop och dopkaffe kan som tidigare ordnas i Snappertuna församlingshem men även i övriga kyrkor och församlingshem i Ekenäsnejden.


 

PANORAMA

Kyrkan är öppen året om under gudstjänster, konserter, förrättningar samt enligt överenskommelse.

Förfrågningar och bokningar

0400-527488 Kyrkoherden

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering

Evenemang

sö 12.2 kl. 12.00 -13.00

Snappertuna kyrkväg 94, 10710 Snappertuna

Högmässa

Välkommen till Snappertuna kyrka!
sö 26.2 kl. 12.00 -13.00

Snappertuna kyrkväg 94, 10710 Snappertuna

Högmässa

Välkommen till Snappertuna kyrka!