Snappertuna kyrka

Snappertuna kyrkväg 94 , 10710 Snappertuna
040 761 5072 (församlingsmästare)

Kyrkan är öppen året om under gudstjänster, konserter, förrättningar samt enligt överenskommelse.

Snappertuna kyrka.

Snappertuna träkyrka är byggd 1689, förhöjd och grundligt reparerad 1797. Kyrkan har restaurerats grundligt 1958-59 och senast år 2000.

Klockstapeln härstammar från år 1776.

Information om avbrott i kyrkans användning

På grund av omfattande och nödvändiga installationsarbeten är Snappertuna kyrka stängd för verksamhet under tiden 1.4-31.8.2022, när ett nytt sprinklersystem installeras och ett nytt pumphus byggs i anslutning till kyrkogården. 

Förrättningar omdirigeras under den här tiden till församlingens övriga kyrkor samt till begravningskapellet i Ekenäs.

Jordfästning kan, beroende på gravens placering på kyrkogården, eventuellt ordnas utomhus. Minnesstunder kan ordnas i Snappertuna församlingshem, men även i övriga församlingshem i Ekenäsnejden.

Dop och dopkaffe kan som tidigare ordnas i Snappertuna församlingshem men även i övriga kyrkor och församlingshem i Ekenäsnejden.


 

PANORAMA

Hörselslinga
Parkering
Handikapp

Lokaler och platser i närheten

Bromarvs kyrka

Ekenäs kyrka

Tenala kyrka