Tenala gamla begravningsplats

Sockenvägen 15 , 10520  Tenala

Tenala gamla begravningsplats

Begravningsplatsen finns i anslutning kring kyrkan.

 

Kontaktinformation

Chef för begravningsväsendet
Carita Siltanen
tfn 0400-540 022

Trädgårdsmästare
Charlotta Laukkanen
tfn 040-523 1648

Församlingsmästare 
Kristian Svenskberg
tfn 0400-806 137

Församlingsmästare
Tove Holmström
tfn 040-761 5072

E-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Info
Parkering
Toalett