Tenala gamla begravningsplats

Bild av Tenala gamla begravningsplats.

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

Begravningsplatsen finns i anslutning kring kyrkan.

 

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Chef för begravningsväsendet
Charlotta Laukkanen
tfn 0400-540 022

Församlingsträdgårdsmästare t.f.
Mikaela Suoniemi
tfn 040-523 1648

Församlingsmästare 
Kristian Svenskberg
tfn 0400-806 137

Församlingsmästare
Tove Holmström
tfn 040-761 5072

E-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Parkering Parkering
Toalett Toalett