Kantorer i Ekenäsnejdens svenska församling
Pia Nygård

Kantor (C)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs