Kantorer i Ekenäsnejdens svenska församling


Inkeri Aittola

T.f. kantor (B)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Sofia Lindroos

Kantor (C)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Pia Nygård

Kantor (C)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs