Hindersprövning

Efter den 1.9 utför pastorskansliet i Ekenäs inte längre hindersprövning inför vigsel. Alla ärenden som berör Ekenäsnejdens svenska församlings medlemsregister sköts från 1.9.2021 av Kustens och Ålands centralregister.

Hindersprövning är obligatorisk för att kunna ingå äktenskap. Genom den garanteras att det inte föreligger något av de hinder som nämns i Finlands äktenskapslag för att de förlovade (paret) skall kunna vigas. Hinder utgör till exempel ett ikraftvarande äktenskap eller registrerat partnerskap, nära släktskap, att man är under 18 år gammal eller att den ena parten har adopterat den andra.

Ansökan om hindersprövning

Paret som planerar gifta sig skall tillsammans ansöka om hindersprövning. Det sker hos det centralregister som församlingen ingår i, där de båda/den ena är antecknad som församlingsmedlem, eller hos magistraten. Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg. Intyget får man tidigast sju dagar efter att man har ansökt om hindersprövning. När intyget om hinderslöshet är klart skickas det per post till angiven adress. Intyget är i kraft i fyra månader.

Paret ger intyget till vigselförrättaren i samband med vigselsamtalet.

Ansökan 

I Ekenäsnejdens svenska församling sköts hindersprövningen av Kustens och Ålands centralregister. 

Tfn 040-759 1204:
måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 9.00-11.00 & 12.15-14.00
onsdagar kl. 12.15-14.00
E-postadress: crkr@evl.fi

Länk till webbsidan Kustens och Ålands centralregisterÖppna länk i ny flik

Ansökan per e-post

Man kan även fylla i en blankett (pdf) och i god tid sända den till centralregistrets e-postadress.
Se länk till blanketten nedan till vänster.

Ansökan via e-tjänst

Det finns också möjlighet att genomföra hindersprövningen genom kyrkans e-tjänst. 
Se länk till e-tjänsten nedan till höger.