Välkommen till gudstjänst!

I gudstjänsten möter traditionen dagens och nutidens frågor. Gudstjänstrummet har skapats av tidigare generationer för att vara en plats för stillhet, bön och vägledning i livet och  i mötet med det heliga. Kyrkans väggar har utgjort en skyddad plats för dop och nattvard, för eftertankens och vägledningens ord.

Gudstjänsten är alltjämt en mötesplats för allt detta. I gudstjänsten finns rum för det enskilda och privata och en gemenskap som är kravlös. Gudstjänsten blir till i mötet mellan Gud och människor och mellan människor och människor.

Det är en trygghet att veta att gudstjänsterna i sina olika former och utföranden alltid är öppna för alla. När klockorna klämtar över staden ringer de till påminnelse om bön, omsorg och möte med livet självt.

Gudstjänst kan firas på olika sätt

Högmässa firas i regel varje sön- och helgdag kl. 10 i Ekenäs kyrka med några få avvikelser. Kyndelsmässodagens ljusmässa firas i på eftermiddagen när det börjat skymma och den årliga musikgudstjänsten i augusti, tillsammans med musiker från Finländska kammarorkestern, firas alltid utan nattvard.

I Ekenäs kyrka erbjuds också en söndag i månaden under vår- och höstterminerna en kvällsmässa som vi kallar stenmässa. Mässan är en meditativ gudstjänst kring kyrkans stenkors. Som besökare får du ta del av en lågmäld, avskalad gudstjänst.

Gudstjänst eller musikandakt firas frekvent i Tenala kyrka, Snappertuna kyrka och Bromarvs kyrka. Gudstjänsttiderna kan variera, vissa söndagar firas högmässa kl. 10 eller 12, kvällsmässa kl. 18 och ibland erbjuds en musikandakt kl. 16 eller 18.

Gudstjänster för barn

Familjekyrka och/eller nallekyrka hålls vår och höst. De korta gudstjänsterna är anpassade för barn och utformade med rikligt sång- och musikinnehåll, såpbubblor, ballonger och kyrksaftsmingel efteråt. Länk till Kyrka för barn

Länk till våra kommande gudstjänsterÖppna länk i ny flik.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ljusgloben i Ekenäs kyrka med altaret i bakgrunden.