Österby församlingshem

Österby församlingshem

Rusthållsgränden 2, 10620 Ekenäs

044 755 3614 Husets telefon

(019) 241 1060 Pastorskansliet (vardagar kl. 10-12)

Toalett Toalett

Evenemang

fr 15.12 kl. 9.30 -11.30

Rusthållsgränden 2, 10620 Ekenäs

Familjecafé

Fri samvaro, lek, enkel servering och sporadiska sångstunder!