Kommunikation


Byråsekreterare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Beställning av ämbetsbevis, bokning av förrättning

Församlingssekreterare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Kyrkoherdens sekreterare och sekreterare i församlingsrådet, bokningar, info


Informatör
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs