Aktuell coronainfo

I Ekenäsnejdens svenska församling följer vi Borgå domkapitels anvisningar baserade på Regionförvaltningsverkets och övriga myndigheters beslut. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

Med stöd av myndighetsbeslut kan gudstjänster och andra offentliga inomhussamlingar igen ordnas i kyrkor och församlingshem i Raseborg.

Fortsättningsvis rekommenderas munskydd, säkert avstånd och god handhygien!

Tillämpning av direktiven i Ekenäsnejdens svenska församling

Allmänna restriktioner:

Sammankomstbegränsningarna har upphävts i Raseborg från och med den 15.6. Vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster skall fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen följas.

Just nu gäller inga personbegränsningar i vår utrymmen. 

Användning av munskydd rekommenderas alltid när flera personer vistas i samma utrymme och det inte är möjligt att hålla avstånd. Vid placering av personer vid minnesstunder och dopfester rekommenderas att man sitter med dem man annars umgås med. (Användning av munskydd rekommenderas, men eftersom det handlar om att inta mat och dryck låter det sig inte göras.) 

Övriga allmänna publika tillfällen i våra kyrkor och församlingshem berörs av denna samma regel. De allmänna direktiven om avstånd, handhygien och att inte delta om man känner sig sjuk gäller. Vid misstanke om covid-19 rekommenderas test.

Säkerhetsföreskrifter

Myndigheternas säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

  • Om man är sjuk skall man stanna hemma
  • Man bör upprätthålla ett säkert avstånd till andra personer
  • Man skall upprätthålla en god handhygien
  • Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars alltid då det är möjligt
  • Man kan ladda ner den s.k. corona-appen
  • Coronatest rekommenderas vid symptom om covid-19

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

 

Vi uppdaterar informationen vid förändringar.

(Senaste uppdatering 21.6.2021 kl. 14.16)

Händer som trycker ut handsprit ur en flaska.