Aktuell coronainfo

I Ekenäsnejdens svenska församling följer vi anvisningar baserade på Borgå domkapitels, Regionförvaltningsverkets och övriga myndigheters beslut. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

Med stöd av myndighetsbeslut har alla personbegränsningar slopats från och med den 14.2.2022.
Fortsättningsvis rekommenderas munskydd om avstånd inte kan hållas, samt fortsatt god handhygien!

Tillämpning i Ekenäsnejdens svenska församling

Samtliga personbegränsningar har upphört från och med 14.2.2022.

Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsföreskrifter kvarstår och bör följas i all verksamhet:

  • Endast friska personer får delta i verksamheten
  • Man bör upprätthålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd med beaktande av omständigheterna
  • Man skall upprätthålla en god handhygien
  • Vid sammankomster är rekommendationen att man skall använda andningsskydd, om det inte föreligger hinder för det på grund av hälsoskäl

Distansarbete kvarstår.

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

 

Vi uppdaterar informationen vid förändringar.

(Senaste uppdatering 14.2.2022 kl. 20.04)

Händer som trycker ut handsprit ur en flaska.