Aktuell coronainfo

I Ekenäsnejdens svenska församling följer vi anvisningar baserade på Borgå domkapitels, Regionförvaltningsverkets och övriga myndigheters beslut. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

Med stöd av myndighetsbeslut har alla personbegränsningar slopats från och med den 14.2.2022.
Fortsättningsvis rekommenderas god handhygien!

Tillämpning i Ekenäsnejdens svenska församling

Samtliga personbegränsningar har upphört från och med 14.2.2022.

Hygienföreskrifter

Följande hygienföreskrifter kvarstår och bör följas i all verksamhet:

  • Den som är sjuk deltar inte i verksamheten förrän symptomen avklingat
  • Man skall upprätthålla en god handhygien

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

 

Vi uppdaterar informationen vid förändringar.

(Senaste uppdatering 8.8.2022 kl. 10.08)

Händer som trycker ut handsprit ur en flaska.