Aktuell coronainfo

I Ekenäsnejdens svenska församling följer vi Borgå domkapitels anvisningar baserade på Regionförvaltningsverkets och övriga myndigheters beslut. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

Med stöd av myndighetsbeslut kan gudstjänster och andra offentliga inomhussamlingar för tillfället ordnas utan personbegränsningar i kyrkor och församlingshem i Raseborg.

Fortsättningsvis rekommenderas munskydd om inte avstånd kan hållas, samt fortsatt god handhygien!

Tillämpning av direktiven i Ekenäsnejdens svenska församling

Allmänna restriktioner: 

Vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster rekommenderas fortsättningsvis att de allmänna hygienkraven följs: användning av munskydd när flera personer vistas i samma utrymme och det inte är möjligt att hålla avstånd, samt användning av handsprit.

För närvarande tillämpas inga personbegränsningar i våra utrymmen: 

Vid minnesstunder, dopfester och andra sammankomster kan man med fördel sitta med dem man annars umgås med.

Säkerhetsföreskrifter

Följande säkerhetsföreskrifter kan med fördel följas i all verksamhet:

  • Om man är sjuk skall man stanna hemma
  • Man skall upprätthålla en god handhygien
  • Vid sammankomster skall man med fördel använda andningsskydd då avstånd inte kan hållas
  • Man kan ladda ner den s.k. corona-appen
  • Coronatest rekommenderas vid symptom om covid-19

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

 

Vi uppdaterar informationen vid förändringar.

(Senaste uppdatering 1.10.2021 kl. 13.25)

Händer som trycker ut handsprit ur en flaska.