Aktuell coronainfo

I Ekenäsnejdens svenska församling följer vi statsrådets och THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) instruktioner och biskoparnas anvisningar. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

Från och med den 1.8.2020 och tillsvidare handlar vi på följande sätt:

Gudstjänster, kyrkliga förrättningar och övriga församlingssammankomster

Specialarrangemang såsom säkerhetsavstånd är inte längre obligatoriska vid sammankomster för under 500 personer i augusti, men är ändå att rekommendera. Biskoparna rekommenderar att man vid gudstjänster, kyrkliga förrättningar som ordnas i församlingens lokaler och andra församlingssammankomster fortsättningsvis följer myndigheternas tidigare anvisningar för att förhindra att coronaviruset sprids. Det rekommenderas att antalet personer fortfarande ställs i proportion till lokalen med 1–2 meters säkerhetsavstånd och att man fortfarande följer tidigare hygienanvisningar.

För den enskilde gäller rekommendationen att inte delta om man har förkylningssymptom.

Från och med den 1 augusti 2020 kan antalet deltagare överstiga 500 personer med iakttagande av regionförvaltningsverkens föreskrifter.

 

Personbegränsningar i kyrkorna och begravningskapellet:

  • Ekenäs kyrka - 250 personer
  • Tenala kyrka - 120
  • Snappertuna kyrka - 80
  • Bromarvs kyrka - 80
  • Ekenäs begravningskapell - 50

 

Personbegränsningar i församlingshemmen:

  • Ekenäs - 50 personer
  • Tenala - 45 personer
  • Snappertuna - 25 personer
  • Bromarv - 20 personer

 

Vi uppdaterar informationen vid förändringar.

(Senaste uppdatering 7.8.2020 kl. 9.41)

Händer som trycker ut handsprit ur en flaska.