Specialskriba

Konfirmandundervisning för ungdomar med specialbehov ordnas inte varje år men kan ordnas vid behov.

Kontaktpersoner för specialskriban är Claus Terlinden som är svensk omsorgspräst i evangelisk-lutherska kyrkan i Borgå stift.

claus.terlinden@evl.fi

Tfn 040 688 1451


Församlingens kontaktperson är ungdomsarbetsledare Kjell Wikström.