Specialskriba

Konfirmandundervisning för ungdomar med specialbehov ordnas inte varje år men kan ordnas vid behov.

Kontaktpersoner för specialskriban är:
Ann-Sofi Storbacka, präst
Kjell Wikström, ungdomsarbetsledare

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs