Vigsel och välsignelse av äktenskap

Bröllop är en fest och ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner. Att ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans.

I vigselakten lovar ett par att älska och helhjärtat satsa på varandra hela livet ut. Man uttrycker sin vilja att göra sitt bästa för att båda två ska kunna vara lyckliga i äktenskapet.

I vigseln ber man att kärleken mellan vigselparet ska utvecklas och mogna. Gud är kärlek, därför vilar livet i Guds barmhärtighet, förlåtelse och nåd. Församlingen ber om Guds välsignelse för makarna. Paret påminns om att de inte behöver stå ensamma i äktenskapet. Både Gud och gemenskapen runt omkring finns där för att stöda och hjälpa.

Kyrklig vigsel

Majoriteten av de finländska äktenskapen ingås genom kyrklig vigsel. Kyrklig vigsel förrättas ofta i en kyrka där kyrkorummet förstärker stämningen av högtid och allvar. Men vigsel kan även förrättas på andra platser såsom hemma eller ute i naturen. Vigselplatsen bestäms i samråd med prästen.

Vigseln behöver inte vara en stor tillställning med många närvarande, den kan lika väl ske i enbart några vittnens närvaro. Kyrklig vigsel förrättas alltid av en präst.

För att vigseln skall kunna förrättas inom den evangelisk-lutherska kyrkan bör åtminstone den ena vara skriftskolgången medlem av den evangelisk lutherska kyrkan medan den andra kan tillhöra ett annat kristet trossamfund.

Om kyrklig vigsel inte kan förrättas finns möjlighet till civil vigsel. Efter civil vigsel kan brudparet få sitt äktenskap välsignat genom en kyrklig ceremoni, som delvis påminner om den kyrkliga vigseln. (Se längst ner på sidan).

Hindersprövning

Före vigseln ansöker paret om hindersprövning hos den ena personens hemförsamling eller hos befolkningsregistermyndighet (magistraten). Ansökningen bör vara inlämnad senast en vecka före vigseln och intyget är i kraft fyra månader. Mer information om hindersprövning hittas härÖppna länk i ny flik.

Lysning

Lysning kan ske i kyrkan före vigseln. Lysning innebär att de blivande makarnas namn och hemförsamlingar läses upp i kyrkan, och prästen och församlingen ber för det äktenskap som ska ingås. Paret eller släktingar till paret kan delta i gudstjänsten. Lysning är numera frivillig och sker enligt överenskommelse.

Bokning av kyrka präst och kantor

Om vigseln är planerad att ske i en viss kyrka är det viktigt att i god tid boka kyrkan genom att kontakta pastorskansliet. Bokningar tas dock emot tidigast ett år i förväg.

I Ekenäsnejden finns fyra olika kyrkor att välja mellan: Ekenäs kyrka, Snappertuna kyrka, Tenala kyrka och Bromarvs kyrka.

Före vigseln kontaktar prästen paret och går igenom vigselordningen. Kantorn hjälper vid behov med valet av bröllopsmusik.

Välsignelse av äktenskap

Om man ingått äktenskap hos en civil myndighet eller i en annan kristen kyrka kan man få en välsignelse av förbundet enligt den evangelisk-lutherska kyrkans tradition. Välsignelsen av äktenskapet påminner om en kyrklig vigsel.

Välsignelsen kan äga rum i kyrkan eller på någon annan plats som man kommit överens om med en präst. Välsignelse av äktenskap kan förrättas av vilken finländsk evangelisk-luthersk präst som helst var som helst i världen, eftersom välsignelse av äktenskap inte är en juridisk handling. De som mottagit välsignelsen kan få ett bevis för välsignelse av äktenskap.

Välsignelse av äktenskap är allmän sed då det gäller internationella äktenskap och den egentliga vigseln förrättas av civil myndighet. Efter den juridiska bekräftelsen önskar paret ofta få en välsignelse av varderas kyrkosamfund, först i den enas och sedan i den andras hemland.

Två vigselringar i en uppslagen bibel.

Tag kontakt

Pastorskansliet (öppet vardagar kl. 9-13)
Tfn 019-241 1060
ekenasnejdens.forsamling@evl.fi

Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Äktenskapet är liv tillsammans, att vara med varandra i vardag och fest. Det är att stå upp och offentligt säga att ni väljer varandra.

Läs mer om bröllopet

Hindersprövning görs för att säkerställa att äktenskapet är juridiskt möjligt och att paret kan gifta sig.

Läs om hur hindersprövning går till