Barnpassningsklubben

Har du behov av barnpassning för barn under skolåldern (0-6 år)? 

Församlingen erbjuder barnpassning på torsdagar kl. 9-12 i klubbutrymmet i Ekenäs med start torsdag 9.9.

Du anmäler ditt/dina barn till barnpassningsklubben genom att kontakta barnledaren Iselin senast kl. 12 onsdagen innan.

Verksamheten är gratis och öppen även för andra barnfamiljer än församlingsmedlemmar.

Ta kontakt med Iselin om du är intresserad eller vill veta mera! Välkommen!
 

Tre barn som leker i en sandlåda.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs