Konfirmandundervisning

Konfirmandundervisningen är en upptäcktsresa. Den ger en unik möjlighet att bekanta sig med vår kristna tradition. Under konfirmandtiden ges möjlighet att fundera på och gå djupare in i livets viktiga frågor.

Varför är vi här?
Vad innebär det att leva ett bra liv?
Vem var Jesus och vad kan han betyda för oss idag?
Hur ser ett liv som kristen ut?

Vi tränger tillbaka till våra rötter samtidigt som vi tar nutidens utmaningar på allvar. Vi upptäcker betydelsen av gemenskap samtidigt som vi arbetar med vår individuella utveckling.

Läs mer om vad konfirmandundervisningen och konfirmationen ger för rättigheter.

Konfirmandundervisning på flera sätt

I Ekenäsnejdens svenska församling pågår konfirmandtiden i regel från september till augusti. Anmälning sker i september och då får man önska vilken grupp man vill gå i. Under sportloveckan ordnas två vinterskribor, under sommaren ordnas en dagskribaÖppna länk i ny flik och fyra skribaläger, samt vissa år ordnas specialskriba för ungdomar med specialbehov.

 

NYA KONFIRMANDER 2023-2024!

Infosamlingar om det nya läsårets konfirmandundervisning:

Onsdag 6.9.2023 kl. 15.15-15.45 i Ekenäs kyrka
Torsdag 7.9.2023 kl. 15-15.30 i Tenala kyrka

OBSERVERA att den nya informationen om perioden 2023-2024 är preliminär och kommer att uppdateras ännu!

Info om läger & konfirmationer för respektive grupper 2023-2024

Sommarskriba

Dagskriba i augusti ifall vi får en grupp på minst 10 deltagare (månadssamlingar i Ekenäs)

 • Dagläger 5-9.8.2024 i Ekenäs församlingshem
 • Konfirmation sö 11.8.2024
 • Föräldraträff: info kommer senare
 • Första månadssamling: info kommer senare

Grupp 1 (samlingar i Ekenäs)

 • Läger: 3-7.6.2024 i Ramsdal
 • Konfirmation: sö 9.6.2024 kl. 10 i Ekenäs kyrka
 • Föräldraträff: 18.10 kl. 17.30 i Ekenäs församlingshem
 • Första skribasamling: lö 11.11 i Ekenäs församlingshem ca kl. 10-15 

Grupp 2 (samlingar i Ekenäs)

 • Läger: 10-14.6.2024 i Ramsdal
 • Konfirmation: sö 16.6.2024 i Ekenäs kyrka och även Tenala kyrka vid behov
 • Föräldraträff: 2.11. kl. 19 i Ekenäs församlingshem
 • Första skribasamling: lö 18.11. ca kl. 10-15 i Ekenäs församlingshem

Grupp 3 (samlingar i Ekenäs)

 • Läger: 24-28.6.2024 i Ramsdal
 • Konfirmation sö 30.6.2024 kl. 10 i Ekenäs kyrka, vid behov även i Snappertuna kyrka
 • Föräldraträff: 2.11. kl. 18 i Ekenäs församlingshem
 • Första skribasamling: lö 2.12. ca kl. 10-15 i Ekenäs församlingshem

Grupp 4 (samlingar i Tenala)

 • Läger: 29.7-2.8.2024 i Ramsdal
 • Konfirmation: sö 4.8.2024 i Bromarvs kyrka, Tenala kyrka och vid behov även i Ekenäs kyrka
 • Föräldraträff: 19.10 kl. 17.30 i Tenala församlingshem
 • Första skribasamling: lö 25.11 ca kl. 10-15 (plats meddelas senare)

Vinterskriba

Dagskriba grupp 1 (samlingar i Ekenäs)

 • Dagläger vecka 8 (sportlovsveckan 19-23.2.2024) i Ekenäs församlingshem.
 • Konfirmation på våren i Ekenäs
 • Föräldraträff: 18.10 kl. 18.30 i Ekenäs församlingshem
 • Första skribasamling: lö 7.10 ca kl. 10-15 i Ekenäs församlingshem 

Dagskriba grupp 2 (samlingar i Tenala)

 • Dagläger vecka 8 (sportlovsveckan 19-23.2.2024) i Tenala församlingshem.
 • Konfirmation på våren i Tenala/Bromarv
 • Föräldraträff: 19.10. kl. 18.30 i Tenala församlingshem
 • Första skribasamling: lö 28.10 ca kl. 10-15 i Tenala församlingshem

_________________________

Konfirmander i vita albor utanför Ekenäs kyrka.

ANMÄLNINGSBLANKETTENÖppna länk i ny flik
för konfirmandåret 2023-2024 aktiveras den 8.9.
Anmälningar kan göras under tiden 8-17.9. Sista anmälningsdag är söndag 17.9.2023 kl. 23.59.

Har du frågor? Kontakta oss!

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingsassistent
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Broschyr 2023-24

Öppna länk i ny flik