Konfirmandundervisning

Konfirmandundervisningen är en upptäcktsresa. Den ger en unik möjlighet att bekanta sig med vår kristna tradition. Under konfirmandtiden ges möjlighet att fundera på och gå djupare in i livets viktiga frågor.

Varför är vi här?
Vad innebär det att leva ett bra liv?
Vem var Jesus och vad kan han betyda för oss idag?
Hur ser ett liv som kristen ut?

Vi tränger tillbaka till våra rötter samtidigt som vi tar nutidens utmaningar på allvar. Vi upptäcker betydelsen av gemenskap samtidigt som vi arbetar med vår individuella utveckling.

Läs mer om vad konfirmandundervisningen och konfirmationen ger för rättigheter.

Konfirmandundervisning på flera sätt

I Ekenäsnejdens svenska församling pågår konfirmandtiden i regel från september till augusti. Anmälning sker i september och då väljer man sitt konfirmandalternativ. Under sommaren ordnas fem skribaläger, två vinterskribor ordnas under sportloveckan, samt vissa år ordnas specialskriba för ungdomar med specialbehov.

 

NYA KONFIRMANDER 2022-2023!
Infosamling om läsårets konfirmandundervisning:
onsdag 7.9.2022 kl. 16 i Ekenäs kyrka
torsdag 8.9.2022 kl. 15 i Tenala kyrka

Info om lägren, konfirmationerna och föräldraträffarna för respektive grupper

Sommarskriba

Grupp 1 (Ekenäs)

  • Läger: 6.6-11.6.2022
  • Konfirmation: sö 12.6.2022 kl. 10 i Ekenäs kyrka

Grupp 2 (Ekenäs)

  • Läger: 13.6-18.6.2022
  • Konfirmation: sö 19.6.2022 kl. 10 i Ekenäs kyrka

Grupp 3 (Ekenäs)

  • Läger: 27.6-2.7.2022
  • Konfirmation sö 3.7.2022 kl. 10 i Ekenäs kyrka

Grupp 4 (Ekenäs)

  • Läger: 25.7-30.7.2022
  • Konfirmation: sö 31.7.2022 kl. 10 i Ekenäs kyrka

Grupp 5 (Tenala/Bromarv)

  • Läger: 1.8-6.8.2022
  • Konfirmation: sö 7.8.2022 kl. 10 i Tenala kyrka och kl. 13 i Bromarvs kyrka

Vinterskriba

Grupp 1: Dagskriba vecka 8, 21-25.2.2022 i Ekenäs.
Grupp 2: Dagskriba vecka 8, 21-25.2.2022 i Tenala.

Konfirmation söndag 27.3.2022 kl. 12 i Tenala kyrka. 
Konfirmation söndag 3.4.2022 kl. 10 i Ekenäs kyrka. 


De fyra första sommarskribagrupperna håller sina månadssamlingar i Ekenäs. Konfirmationerna sker i Ekenäs kyrka.
Konfirmation i Snappertuna kyrka denna sommar är inte möjlig på grund av omfattande installationsarbeten i kyrkan under tiden 1.4-31.8.
Den femte sommarskribagruppen håller månadssamlingarna i Tenala och konfirmationer i Tenala och Bromarv.

 

OBS! Anmälningsblanketten är nu stängd. Ifall du ännu vill anmäla dej ber vi dej kontakta någon av våra präster eller ungdomsarbetsledare.

Länk till Konfirmandbroschyr 2021-2022

Konfirmander i vita albor utanför Ekenäs kyrka.

 

 

Har du frågor? Kontakta oss!

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs