En medmänniska håller i händerna på en annan och lyssnar.
Församlingens personal har tystnadsplikt.

Samtal

Behöver du samtala med en präst eller diakon/diakonissa? Församlingen erbjuder dig möjlighet att samtala vid livets vägskäl eller närhelst du behöver det.

Ibland tar livet oönskade vändningar och då finns det möjlighet att få hjälp och stöd. Prästerna och diakoniarbetarna är vana att möta människor i olika situationer och de har tystnadsplikt.

Vänd dig gärna till församlingens medarbetare.
 

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
T.f. kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingspastor
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakonissa
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs