En medmänniska håller i händerna på en annan och lyssnar.

Samtal

Behöver du samtala med en präst, diakon eller ungdomsarbetsledare? Församlingen erbjuder dig möjlighet att samtala vid livets vägskäl eller närhelst du behöver det.

Ibland tar livet oönskade vändningar och då finns det möjlighet att få hjälp och stöd. Prästerna, diakoniarbetarna och ungdomsledarna är vana att möta människor i olika situationer och de har tystnadsplikt.

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst. Vänd dig gärna till församlingens egna medarbetare eller till Kyrkans samtalstjänst. 

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs